הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "expand" לעברית

חפש את expand ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להרחיב
להתרחב
להגדיל
להתפשט
להרחבת הרחב הרחיבו תרחיב הרחבת נרחיב
מרחיבים
נתרחב
ירחיב
מרחיב
מתרחב

הצעות

PowerPoint was unable to expand the URL ^0.
ל - PowerPoint לא הייתה אפשרות להרחיב את ה - URL ^0.
DataSet cannot expand entities. Use XmlValidatingReader and set the EntityHandling property accordingly.
ל - DataSet אין אפשרות להרחיב ישויות. השתמש ב - XmlValidatingReader והגדר את המאפיין EntityHandling בהתאם.
You'll be able to expand efficiently and economically with professional Data Center Deployment Services from Dell.
תוכל להתרחב ביעילות ובצורה חסכונית בעזרת שירותי פריסה מקצועיים של מרכז נתונים מבית Dell.
TableLayoutPanel cannot expand to contain the control, because the panel's GrowStyle property is set to 'FixedSize'.
ל - TableLayoutPanel אין אפשרות להתרחב כדי להכיל את הפקד, מכיוון שהמאפיין GrowStyle של הלוח מוגדר כ - 'FixedSize'.
Or, expand your printing capacity with the optional 250-sheet drawer.
לחלופין, תוכל להגדיל את קיבולת ההדפסה בעזרת המגירה האופציונלית של 250 גיליונות.
Digital collaborative technology helps to expand students' horizons, while the Latitude commitment to support ensures that schools can buy with confidence.
טכנולוגיית שיתוף פעולה דיגיטלית עוזרת להרחיב את אופקי התלמידים, ואילו ההתחייבות של Latitude לתמיכה מבטיחה שבתי ספר יכולים לקנות בבטחה.
The internal array cannot expand to greater than Int32.MaxValue elements.
אין אפשרות להרחיב את המערך הפנימי ליותר מ - Int32.MaxValue אלמנטים.
Click to expand your search results.
לחץ כדי להרחיב את תוצאות החיפוש שלך.
Could you please expand the topic?
אתה יכול, בבקשה, להרחיב על הנושא?
The Find menu can limit or expand the search.
תפריט 'חיפוש' יכול להגביל או להרחיב את החיפוש.
They just bought 60,000 acres to expand their facility.
הם בדיוק קנו 60,000 אקר כדי להרחיב את המתקן שלהם.
I planned to expand operations anyway.
אני מתכנן להרחיב את הפעילויות שלי בכל מקרה.
Allowing us to expand low-income housing in Orchid Bay.
כדי לאפשר לנו להרחיב את הדיור למעוטי יכולת באורכיד ביי.
Maybe we should travel more, expand our horizons.
אולי אנחנו צריכים לטייל יותר, להרחיב את האופקים שלנו.
Murdered rival cartel leaders to expand his reach.
רצח מנהיגי קרטלים יריבים בכדי להרחיב את השליטה שלו.
You should expand your vocabulary, Anthony...
אתה צריך להרחיב את אוצר הדיבור שלך, אנטוני
We need to expand the search.
אנדי - .אנחנו צריכים להרחיב את החיפוש.
To expand and franchise Luke's Diner.
להרחיב ולהפוך את "המסעדה של לוק" לרשת.
Alyssa could really expand our business, you know?
אליסה באמת יכולה להרחיב את העסקים שלנו, אתה מבין?
Maybe we can expand the discovery.
אולי נוכל להרחיב את צו גילוי המסמכים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1519. מדויק: 1519. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo