הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "expected" לעברית

ראה גם: never expected
חפש את expected ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

The standards board is expected to set final standard for FCoE soon.
לוח התקנים צפוי להגדיר את התקן הסופי עבור FCoE בקרוב.
The resource expected to be generated by the BeforeInitializeComponent XAML build task extension was not found. Try rebuilding the project.
המשאב שהיה צפוי להיווצר על-ידי ההרחבה של משימת הבנייה BeforeInitializeComponent XAML לא נמצא. נסה לבנות מחדש את הפרוייקט.
Badly formed Inherits attribute: comma expected.
התכונה Inherits בנויה לא נכון: נדרש פסיק.
'Group' or an identifier expected.
נדרש 'Group' או מזהה.
'Group' not allowed in this context; identifier expected.
'Group' אינו מותר בהקשר זה; נדרש מזהה.
Type or 'New' expected.
נדרש סוג או 'New'.
The task provider delegate used to create this asynchronous operation returned null, but a valid Task object was expected.
נציג ספק המשימה ששימש ליצירת פעולה אסינכרונית זו החזיר ערך Null, אך נדרש אובייקט משימה חוקי.
Gartner reports that 10:1 is the current average, and that's expected to increase over time.
Gartner מדווחת כי 10:1 הוא הממוצע הנוכחי, והוא צפוי לצמוח עם הזמן.
End of parameter list expected. Cannot define parameters after a paramarray parameter.
נדרש סוף רשימת פרמטרים. לא ניתן להגדיר פרמטרים לאחר פרמטר paramarray.
Because to put it last is expected.
כי אם תמקמי אותה בסוף זה יהיה צפוי.
So, he did what was expected.
אז, הוא עשה את מה שהיה צפוי.
No restrictions are expected for the schema guid OleDbSchemaGuid.
לא צפויות מגבלות עבור OleDbSchemaGuid של ה - guid של הסכימה.
Complex type expected to exist with at least one 'Element' at this point.
סוג Complex צריך להתקיים עם לפחות 'Element' אחד בנקודה זו.
FillSchema: expected a non-empty string for the SourceTable name.
FillSchema: צפויה מחרוזת לא ריקה עבור שם ה - SourceTable.
The Microsoft Connectivity Analyzer received the expected notification events for the actions performed in the test.
Microsoft Connectivity Analyzer קיבל את אירועי ההודעה הצפויים עבור הפעולות שבוצעו בבדיקה.
The read from the pipe expected just a signal, but received actual data.
הקריאה מרכיב ה - pipe ציפתה לאות בלבד, אך קיבלה נתונים ממשיים.
If the Office applications don't work as expected, we recommend reinstalling them.
אם אפליקציות Office אינן פועלות כמצופה, מומלץ להתקין אותן מחדש.
The partial result object in the UserErrorException returned from Search Engines are expected to be of type IMetadataArtifact array.
אובייקט התוצאות החלקיות ב - UserErrorException המוחזר ממנועי חיפוש אמור להיות מסוג מערך IMetadataArtifact.
DDR2 is a next-generation technology that is expected to extend the lifecycle of your OptiPlex desktops.
DDR2 היא טכנולוגיית הדור הבא שצפויה להאריך את מחזור החיים של מחשבים שולחניים מדגם OptiPlex.
Performing these tasks regularly helps ensure that InDesign opens, displays, and prints documents as expected.
ביצוע משימות אלה בקביעות מסייע להבטיח ש - InDesign יפתח, יציג וידפיס מסמכים כצפוי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5336. מדויק: 5336. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo