הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "extend" לעברית

חפש את extend ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להאריך
להרחיב
להעניק
להגדיל
למתוח
להביע
למסור
להושיט
להימשך
להארכת
מתארך
הרחב
יאריך
תושיט
מאריך
מושיט
DDR2 is a next-generation technology that is expected to extend the lifecycle of your OptiPlex desktops.
DDR2 היא טכנולוגיית הדור הבא שצפויה להאריך את מחזור החיים של מחשבים שולחניים מדגם OptiPlex.
All they can do is extend my sentence.
כל מה שהם יכולים לעשות לי זה להאריך לי את גזר הדין.
Dell also provides you the opportunity to extend the benefits of Advanced Exchange Service and help protect your investment for up to three years.
בנוסף, Dell מספקת לך את ההזדמנות להרחיב את היתרונות של שירות ההחלפה מתקדם ולסייע בהגנה על ההשקעה שלך למשך עד שלוש שנים.
Thank you for choosing to extend your warranty.
אנחנו מודים לך על שבחרת להרחיב את האחריות שלך.
Unfortunately, we are unable to extend you a Dell Preferred Account at this time.
לצערנו, בשלב זה אין באפשרותנו להעניק לך חשבון מועדף של Dell.
I don't need occasion to extend courtesy to a prisoner.
אני לא צריך סיבה להעניק הטבה מיוחדת לאסיר.
Leveraging NPIV technology, you can not only extend Brocade fabric services to the server but also to the VM and application level.
עם מינוף של טכנולוגיית NPIV, תוכל לא רק להרחיב את השירותים של מארג Brocade לשרת, אלא גם למחשב הווירטואלי (VM) ולרמת היישום.
All Vostro systems include a standard 1-year parts and labor Limited Hardware Warranty*, with the option to extend it for up to 5 years.
כל מערכות Vostro כוללות אחריות סטנדרטית מוגבלת על חומרה עם חלקים ועבודה למשך שנה , עם אפשרות להרחיב אותה עד ל -5 שנים.
Additional service and support options can further extend product lifecycle.
אפשרויות שירות ותמיכה נוספות יכולות להרחיב אף יותר את מחזור החיים של המוצר.
However, you can extend rights to Reader users so they have the ability to do so.
עם זאת, ניתן להרחיב את הזכויות למשתמשי Reader כדי שיוכלו לבצע זאת.
He could not extend slavery into new territories.
הוא לא יכול היה להרחיב את העבדות לשטחים החדשים.
Olivia wants to extend the trial separation another six months.
היום ה -859 אוליביה רוצה להאריך את הפרידה הנסיונית בעוד 6 חודשים.
I need to extend the episiotomy.
אני צריך להרחיב את החתך בפיום הערווה.
Does his infamy extend beyond bankrupting Francis?
האם הקלון שלו להרחיב מעבר לפשיטת רגל פרנסיס?
Specify the number of days to extend or reduce the current month.
ציין את מספר הימים בהם ברצונך להרחיב או לצמצם את החודש הנוכחי.
You can extend the functionality by creating server behaviors to suit your development needs, or by obtaining server behaviors from the Dreamweaver Exchange website.
ניתן להרחיב את הפונקציונליות של באמצעות יצירת התנהגויות שרת בהתאם לצורכי הפיתוח שלך, או באמצעות הורדת התנהגויות שרת מאתר האינטרנט Dreamweaver Exchange.
Doing this enables your customers to extend server virtualisation into other parts of the organisation.
דרך פעולה כזו תאפשר ללקוחותיך להרחיב את וירטואליזציית השרתים לחלקים נוספים בארגון.
Easily set retention properties and, where required, extend the lifetime of the objects stored
להגדיר מאפייני שמירה בקלות, ובעת הצורך, להאריך את משך החיים של האובייקטים שאוחסנו
Uncompromised security is the hallmark of the OptiPlex 980, which gives you robust security options and the flexibility to extend your coverage through Dell services.
אבטחה ללא פשרות היא הסימן למצוינות של OptiPlex 980, שמספק לך אפשרויות אבטחה חזקות ואת הגמישות להרחיב את הכיסוי שלך באמצעות השירותים של Dell.
Unable extend a virtual server for the shared services provider Web site.
אין אפשרות להרחיב שרת וירטואלי עבור אתר האינטרנט של ספק השירותים המשותפים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1362. מדויק: 1362. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo