הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "fair play" לעברית

חפש את fair play ב: מילים נרדפות

הצעות

Because it wouldn't be fair play.
כי זה לא יהיה משחק הוגן.
But fair play, jimmy is next in line.
אבל משחק הוגן, ג'ימי הוא הבא בתור.
Turnabout is fair play, right?
מהפך הוא משחק הוגן, נכון?
Well, I suppose turnabout is fair play.
טוב, אני מניחה שהפנייה היא משחק הוגן.
Its sense of fair play and justice.
על משחק הוגן ועל עשיית צדק.
Now that's what I call fair play!
עכשיו לזה אני קורא משחק הוגן!
A little payback among senior partners is fair play.
קצת נקמה בין השותפים הבכירים זה משחק הוגן.
He could fair play, that piper.
יכל משחק הוגן, זה פייפר.
Don't talk about fair play when your kids are throwing punches.
ואל תדבר איתי על משחק הוגן, כשהילדים שלך הם אלה שהתחילו עם האגרופים.
It'll teach you compassion, a sense of fair play, how to fit in.
זה ילמד אותך סימפטיה, חוש של משחק הוגן, איך להתאים.
Well, sir, fair play doesn't come cheap.
טוב, אדוני, משחק הוגן לא בה בזול
And let us not forget the basic rules of fair play as taught to us by our mamas.
ובל נשכח הכללים הבסיסיים של משחק הוגן כפי שלמדו אותנו על ידי האמהות שלנו.
And to show the spirit of fair play, we have graciously allowed the Post Office to choose the message.
ובכדי להפגין רוח משחק הוגן, הרשינו באדיבות להרשות למשרד הדואר לבחור הודעה.
I'm looking for a world of fair play where corporate big guys don't always get their way.
עולם של משחק הוגן שבו מנהלי התאגידים לא תמיד משיגים את מה שהם רוצים.
They didn't want to let your mother speak, but the gallery started chanting "fair play", so they gave in.
הם לא רצו, שאמא שלך תדבר אבל מהיציע התחילו לדקלם משחק הוגן", אז נתנו לה".
In the interest of fair play, I should inform you has never defeated me at kal-toh.
למען משחק הוגן אני צריך ליידע אותך שמר קים מעולם לא הביס אותי בקאל-טו.
Lastly, and most important, since you're Irish with an innate sense of fair play, and since there are no fire trucks in evidence, you'd permit Mr. Kane to drive away.
לבסוף, והחשוב ביותר, מאחר שאתה אירי עם מולדת תחושה של משחק הוגן, ומאז אין כבאיות בראיות, היית מתיר מר קיין לנסוע משם.
Fair play is what Superman is all about.
משחק הוגן הוא סופרמן מה כל העניין.
Fair play and good sportsmanship above all else.
משחק הוגן וספורטיבי מעל לכל דבר אחר.
Fair play to him actually, she was quite fit, you know?
משחק הוגן לו למעשה, היא הייתה ממש מתאימה, אתה יודע?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 236. מדויק: 113. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo