הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "fall apart" לעברית

חפש את fall apart ב: הטיות מילים נרדפות
להתפרק
להתמוטט
ליפול
יקרוס
יתפרק תתפרק מתפרקים מתפרק
מתמוטט
אתפרק
תתמוטט
מתפרקות
מתמוטטת
התמוטט
התפרק
Everything starts to shake like it's about to fall apart.
הכול מתחיל לרעוד, כאילו הגוף עומד להתפרק.
Did you expect me to just fall apart?
האם אתה מצפה ממני פשוט להתפרק?
Just don't let him fall apart, God.
פשוט אל תתן לו להתמוטט, אלוהים
Or we could sit back and let it all fall apart.
או שנוכל להשען לאחור וניתן לכל הסיפור ליפול.
This lie can fall apart any second.
השקר הזה יכול ליפול בכל שנייה.
You let your real family fall apart, right, man?
נתת למשפחתך האמיתית להתפרק, נכון?
Come on, this whole thing is starting to fall apart.
קדימה, השלם דבר זה מתחיל להתפרק.
I mean, without him, the entire case could fall apart.
אני מתכוון, בלעדיו, המארז כולו עלול להתפרק.
You knew it would all fall apart.
אתה ידעת שזה יהיה כל להתפרק.
It would be a mistake of historic proportions to let it fall apart.
זו תהיה טעות בעלת ממדים היסטוריים לתת לזה להתפרק.
Things are starting to fall apart, and people are turning to us for answers.
דברים מתחילים להתפרק, ואנשים פונים אלינו לתשובות.
Watching you let the world fall apart Until I woke 4 moons past
צופה בך לתת לעולם להתפרק עד שהתעוררתי 4 ירחים האחרונים
This whole place will fall apart when I'm gone.
מקום כל זה להתפרק כשאני נעלם.
I will not let this thing fall apart because of technical incompetence.
לא אניח לזה להתפרק עקב אי יכולת טכנית.
You're mad at yourself For letting your marriage fall apart.
את כועסת על עצמך על שנתת לנישואייך להתפרק.
His body will literally start to fall apart If he becomes dehydrated.
גופו יהיה ממש להתחיל להתפרק אם הוא הופך להיות מיובש.
Guys, we can't fall apart now.
חבר"ה, אסור לנו להתפרק עכשיו.
Don't let your marriage fall apart like mine did.
אל תיתן לנישואים שלך להתפרק כמו שלי.
We cannot afford to fall apart now.
אנחנו לא יכולים להתפרק עכשיו, נכון.
You are letting everything fall apart over this woman!
אתה נותן את כל מה להתפרק על האישה הזאת!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 549. מדויק: 549. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo