הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "feature" לעברית

חפש את feature ב: הגדרה מילים נרדפות
תכונה
מאפיין
כתבה
הסרט
תופעה
תכונת תכונות
כוללים
התכונה לתכונה בתכונת
התכונות
המאפיין
שתכונת
לתכונת

הצעות

You can reenable this feature by clearing your cookie.
תוכל להפוך שוב תכונה זו לזמינה על-ידי ניקוי קובץ ה - Cookie שלך.
This feature adds site-collection-level customize reports functionality for Web Analytics.
תכונה זו מוסיפה פונקציונליות התאמה אישית של דוחות ברמת אוסף אתרים עבור Web Analytics.
This feature uploads files for Search Server center lite.
תכונה זו מעלה קבצים עבור גירסת Lite של מרכז שרת החיפוש.
This feature requires a Microsoft SharePoint Foundation-compatible spreadsheet application.
תכונה זו מצריכה שימוש ביישום גליונות אלקטרוניים התואם ל - Microsoft SharePoint Foundation.
This feature requires the Microsoft Office Collaboration Extensions to be installed on the Web server.
תכונה זו מחייבת התקנה של הרחבות שיתוף הפעולה של Microsoft Office בשרת האינטרנט.
Cannot start Microsoft Clip Organizer. Please run Office 2000 setup to install this feature.
אין אפשרות להפעיל את Microsoft Clip Organizer. נא הפעל את תוכנית ההתקנה של Office כדי להתקין תכונה זו.
This feature is not available. Please run Setup again and reinstall or repair your Office installation.
תכונה זו אינה זמינה. הרץ שוב את תוכנית ההתקנה והתקן מחדש או תקן את התקנת Office.
This feature uploads all Web Parts required for Search Administration Dashboard
תכונה זו מעלה את כל ה - Web Parts הנדרשים עבור לוח המחוונים של ניהול החיפוש
This document is IRM protected, a feature not supported in this version of Office.
מסמך זה מוגן באמצעות IRM, תכונה שאינה נתמכת בגירסה זו של Office.
Availability of the PowerPoint Broadcast Site template depends on the existence of this feature.
זמינות תבנית אתר השידור של PowerPoint תלויה בקיומה של תכונה זו.
This feature requires Microsoft Outlook, which is not currently installed. Run Setup to install the program.
תכונה זו מחייבת Microsoft Outlook, שאינו מותקן כעת במחשב. הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין את התוכנית.
Link to data from web services within your enterprise.This feature requires at least Microsoft.NET Framework 4.0 to be installed.
צור קישור לנתונים משירותי אינטרנט בתוך הארגון שלך.תכונה זו דורשת התקנה של Microsoft.NET Framework 4.0 ואילך.
The ActiveX control on which this feature depends could not be created.
לא היתה אפשרות ליצור את פקד ActiveX שבו תלויה תכונה זו.
The parent object that represents the scope of this feature should be SPWeb.
על אובייקט האב המייצג את הטווח של תכונה זו להיות SPWeb.
Cannot search the Web Part Gallery. This feature has been disabled by the site administrator.
אין אפשרות לחפש בגלריית Web Part. מנהל האתר הפך תכונה זו ללא זמינה.
This feature is designed to help you build simple XPath expressions to identify a specific node or for repeating regions.
תכונה זו נועדה לסייע לך לבנות ביטויי XPath פשוטים כדי לזהות צומת מסוים או כדי להשתמש באזורים חוזרים.
This feature takes effect only when the Adobe Paragraph Composer is selected.
תכונה זו פועלת רק כשבוחרים בעורך הפסקאות של Adobe.
This feature enables platform functionality that will allow mobile devices to subscribe to notifications for events that happen on this SharePoint site.
תכונה זו מפעילה פונקציונליות פלטפורמה שתאפשר למכשירים ניידים להירשם כמנויים להודעות עבור אירועים שמתרחשים באתר SharePoint זה.
This feature requires a browser that supports ActiveX controls.
תכונה זו מחייבת שימוש בדפדפן התומך בפקדי ActiveX.
Invalid feature scope '|0' for template association. Valid scopes are Site or Web.
טווח תכונה לא חוקי |0 עבור שיוך תבנית. הטווחים החוקיים הם Site או Web.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2015. מדויק: 2015. זמן שחלף: 216 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo