הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "field" לעברית

חפש את field ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

the field 3655
401
165
130
103
Please use addfield to add a lookup field instead.
השתמש ב - addfield כדי להוסיף שדה בדיקת מידע במקום זאת.
Error: Non-public field in Interface.
שגיאה: שדה לא ציבורי ב - Interface.
Indicates the name of the SharePoint field that will supply the start date for the synchronized task.
ציון שמו של שדה SharePoint שיספק את תאריך ההתחלה עבור הפעילות המסונכרנת.
Required. This SharePoint field will supply data for the task name to be synchronized.
נדרש. שדה זה של SharePoint יספק נתונים עבור שם הפעילות שיש לסנכרן.
The XPath for selector or field cannot be empty.
ה - XPath עבור בורר או שדה אינו יכול להיות ריק.
The FilterFunctionValue of field '|0' is not valid for the FilterFunction.
הערך FilterFunctionValue של שדה '|0' אינו חוקי עבור FilterFunction.
Cannot move a data field button that does not appear in the PivotTable report.
אין אפשרות להזיז לחצן שדה נתונים שאינו מופיע בדוח PivotTable.
Cannot enter a null value as an item or field name in a PivotTable report.
אין אפשרות להזין ערך ריק כשם פריט או שדה בדוח PivotTable.
Cannot determine which PivotTable field to sort by.
אין אפשרות לקבוע איזה שדה PivotTable ישמש למיון.
References to multiple item names per field cannot be included in PivotTable formulas.
אין אפשרות לכלול הפניות לשמות פריטים מרובים עבור שדה, בנוסחאות PivotTable.
Multiple data fields of the same field are not supported when a PivotTable report has calculated items.
אין תמיכה בשדות נתונים מרובים המבוססים על אותו שדה, כאשר דוח ה - PivotTable כולל פריטים מחושבים.
InfoPath cannot automatically create a field or group in the section containing this control.
ל - InfoPath אין אפשרות ליצור אוטומטית שדה או קבוצה במקטע המכיל פקד זה.
Selecting Yes for this field enables Norway-specific features.
בחירת 'כן' עבור שדה זה הופכת תכונות ספציפיות לנורווגיה לזמינות.
SharePoint only supports AutoNumber for their ID field.
SharePoint תומך במספור אוטומטי עבור שדה המזהה בלבד.
No field defined - cannot append TableDef or Index.
לא הוגדר שדה - אין אפשרות לצרף TableDef או אינדקס.
You cannot add a second Replication ID AutoNumber field to a table.
אין באפשרותך להוסיף לטבלה שדה מספור אוטומטי שני של Replication ID.
This mapping is required to extract Windows user names based on Lotus Notes owner field.
מיפוי זה נדרש לחילוץ שמות משתמשים של Windows בהתבסס על שדה הבעלים של Lotus Notes.
Select a project field and type the name of the SharePoint column you want to create.
בחר שדה פרוייקט והקלד את שם העמודה של SharePoint שברצונך ליצור.
Invalid custom meta value. This field may only contain valid meta XHtml elements.
המטה-ערך המותאם אישית אינו חוקי. שדה זה יכול להכיל רק מטה-רכיבי XHtml חוקיים.
The DateTime field for the external content type representing the last modified timestamp, to enable efficient search crawling.
שדה DateTime עבור סוג התוכן החיצוני המייצג את חותמת הזמן האחרונה ששונתה כדי לאפשר סריקת חיפוש יעילה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 15742. מדויק: 15742. זמן שחלף: 546 ms.

the field 3655

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo