הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "fixed amount" לעברית

חפש את fixed amount ב: מילים נרדפות
כמות קבועה
סכום קבוע
The sun has a fixed amount of fuel in its core, it is undergoing fusion, at a rate that you can calculate.
לשמש יש כמות קבועה של דלק בליבה שלה, זה כפוף להיתוך של ערך הניתן לחישוב.
Gets or sets when a new Kagi line should be drawn. This value may either be a percentage or a fixed amount.
מקבל או מגדיר מתי יש לצייר קו Kagi חדש. ערך זה יכול להיות אחוז או סכום קבוע.
If the user selected 'Fixed amount', the currency code for the consolidation company will display
אם המשתמש בחר באפשרות 'סכום קבוע', קוד המטבע עבור חברת האיחוד יוצג
If the user selected 'Fixed amount', the user will be required to enter an amount
אם המשתמש בחר באפשרות 'סכום קבוע', המשתמש יידרש להזין סכום
One: fewer people on a fixed amount of land make investing in property a bad bet.
אחד, מעט אנשים על כמות שטח קבועה עושים את ההשקעה בנכסים להימור גרוע
The sun has a fixed amount of fuel in its core, it is undergoing fusion, at a rate that you can calculate.
זה כפוף להיתוך של ערך הניתן לחישוב, הנה האומדן של שימוש הדלק.

תוצאות נוספות

Journal for entry of fixed amounts as fee on time material projects
יומן עבור הזנה של סכומים קבועים כעמלה בפרוייקטי זמן וחומרים
Total of all recommended fixed pay amounts in hourly terms.
סך כל סכומי השכר הקבוע המומלצים בתנאים לפי שעה.
Total of all proposed fixed pay amounts as modified by individual and business performance in hourly terms.
סך כל סכומי השכר הקבוע שהוצעו כפי ששונו על-ידי ביצועים אישיים ועסקיים בתנאים לפי שעה.
Run recalculation of fixed and variable cost amounts.
הפעל חישוב מחדש של סכומי עלויות קבועות ומשתנות.
Difference between proposed guideline amounts and current cumulative fixed pay.
ההפרש בין סכומי הקווים המנחים שהוצעו לבין השכר הקבוע המצטבר הנוכחי.
Consider capitalization threshold amount when creating fixed assets
שקול סכום סף היוון בעת יצירת רכוש קבוע
Enter capitalization threshold amount to use as the default value for fixed asset groups
הזן את סכום סף ההיוון כדי להשתמש בו כערך ברירת מחדל עבור קבוצות רכוש קבוע
The bonus depreciation amount of the fixed asset.
סכום הטבת הפחת של הרכוש הקבוע.
Fixed pay rate or control point of the amount used to determine the award.
תעריף שכר קבוע או נקודת בקרה של הסכום המשמש לקביעת המענק.
Amount credited to the current account. Applies for fixed-price projects.
הסכום המזוכה לחשבון הנוכחי. חל על פרוייקטים במחיר קבוע.
Enter an amount determining the minimum that the fixed assets within the group will be depreciated
הזן את הסכום שקובע את הכמות המינימלית של הפחתה ברכוש קבוע בתוך הקבוצה
Now he fixed both of them percutaneously, which drastically reduces the amount of heparin needed.
מה שמקטין בצורה משמעותית את כמות ההפארין הנדרשת כך שאנחנו יכולים להימנע מדימום מחודש במוח.
Now he fixed both of them percutaneously, which drastically reduces the amount of heparin needed.
הוא טיפל בשניהם בצורה מלעורית מה שמקטין בצורה משמעותית את כמות ההפארין הנדרשת.
The area of the statement under Usage includes any amounts that vary from fixed periodic charges (including taxes) that were incurred for this billing period.
אזור הדוח תחת 'שימוש' כולל את כל הסכומים שאינם חיובים תקופתיים קבועים (כולל מסים) שנגבו עבור תקופת חיוב זו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 6. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo