הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "flattened to" לעברית

I once had my nose flattened to a pancake.
אני פעם היה האף שלי בברוטליות לפנקייק.
When you rasterize video layers, the selected layer is flattened to a composite of the current frame selected in the Animation panel.
בשעת הוספת רסטר לשכבות וידאו, השכבה שנבחרה משוטחת לתמונה ללא הפרדות צבע של המסגרת הנוכחית שנבחרה בחלונית 'הנפשה'.
Flattened to extinction, every slimy one of them.
כל אחד שעברה חלקלק, שלהם.

תוצאות נוספות

We have dug out ports, flattened islands to construct our factories.
חפרנו נמלים, שיטחנו איים כדי להקים את מפעלינו.
It was time to take my flattened balls to Mexico, right after I grabbed that 50 G's of Damien's dead wrist.
הגיע הזמן לקחת את הביצים השטוחות שלי למקסיקו, אחרי שאקח את ה -50 אלף מעל ידו המתה של דמיאן.
If your artwork contains transparency, ask your prepress service provider if they want to receive flattened or unflattened PDF files.
אם תהליך העבודה כולל שקיפויות, שאל את ספק שירותי הדפוס אם ברצונו לקבל קובצי PDF עם שיטוח או ללא שיטוח.
If the artwork contains objects with transparency features that you added using the Efects panel or the Drop Shadow or Feather commands, the transparent artwork will be flattened according to settings in the flattener preset you choose.
אם הגרפיקה כוללת אובייקטים עם תכונות שקיפות שמוסיפים בעזרת החלונית 'אפקטים' או הפקודות 'הצללה' או 'ריכוך קצוות', הגרפיקה השקופה תשוטח בהתאם להגדרות השיטוח שנבחרו.
Seems like our victim was flattened before she was flattened.
נראה שהקורבן שלנו הייתה שטוחה לפני שהשטיחו אותה.
Greyhound came out of nowhere and flattened her.
)גרייהאונד(כלב ושם של חברת אוטובוסים הגיע משום מקום ומחץ אותה.
If you select Acrobat 4.0 And Later, and the document contains transparency, the transparency is flattened.
אם בחרתם בגרסת Acrobat 4.0 וגרסאות מתקדמות יותר, והמסמך מכיל שקיפות, השקיפות תשוטח.
Photoshop can save layers in a TIFF file; however, if you open the file in another application, only the flattened image is visible.
Photoshop יכולה לשמור שכבות בקובץ TIFF; עם זאת, אם תפתחו את הקובץ ביישום אחר, רק התמונה המשוטחת תוצג.
Nontransparent content is not flattened unless Simulate Overprint is selected in the Output area of the Export Adobe PDF dialog box.
רכיבים לא-שקופים אינם עוברים תהליך שיטוח, אלא אם כן נבחרה האפשרות 'הדמית אוברפרינט' באזור 'פלט' שבתיבת הדו-שיח 'ייצוא Adobe PDF'.
I wrote my first story with clown lipstick on a flattened popcorn box.
כתבתי את הסיפור הראשון שלי עם אודם של ליצן על קופסת פופקורן שטוחה
You want a flattened penny? - I like tchotchkes.
רוצה פני שטוח אני אוהב מחוספס?.
flattened 13this killing the bass line.
ה -13 במול הזה הורג את הבס.
But they left in a hurry and drove right over the flattened fence.
אבל הם עזבו במהירות ונסעו ממש מעל הגדר השטוחה.
Robbed, nearly flattened by some lunatic driver.
נשדדתי וכמעט נדרסתי על ידי נהג מטורף.
Kane has been flattened, and a new competitor has entered the ring.
קיין כבר שטוח, ומתחרת חדשה נכנסה לזירה.
And she walks away, and I'm flattened.
ואז היא הסתלקה, ואני הייתי המום.
His old back injury must have flattened out his discs.
הפגיעה הישנה שלו בגב ודאי שיטחה את הדיסקים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 160. מדויק: 3. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo