הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "for example" לעברית

חפש את for example ב: מילים נרדפות
לדוגמה
למשל
לדוגמא
לשם דוגמה
בתור דוגמה
ולדוגמא
Intel may provide activity or program specific Terms of Service, for example when Intel provides interactive Materials and/or enables User Generated Content.
חברת Intel עשויה לספק תנאי שירות ספציפיים לפעילות או לתוכנית, לדוגמה, כאשר Intel מספקת חומרים אינטראקטיביים ו/או מאפשרת תוכן המופק על-ידי המשתמשים.
Type the default URL for Microsoft Reporting service (for example, machinename).
הקלד את כתובת ה - URL המוגדרת כברירת מחדל עבור שירות Microsoft Reporting (לדוגמה, שם המחשב).
With Wolfram Alpha inside Mathematica, you can, for example, make precise programs that call on real world data.
עם וולפרם אלפא בתוך Mathematica אפשר למשל ליצור תכניות מדוייקות שמשתמשות בנתונים מהעולם האמיתי.
Some times it is useful to use the cursor as a pointer, for example when viewing pictures or a PowerPoint presentation.
לפעמים כדאי להשתמש בסמן כמצביע, למשל כאשר מציגים תמונות או מצגת PowerPoint.
Say, for example, psychosis?
בוא נאמר לדוגמא פסיכוזה כן, אני אומר שזה נכון?
So, for example, what is your likelihood of suffering from cancer?
לדוגמא, מהי הסבירות שתסבלו מסרטן?
When using an OpenType font, you can automatically format ordinal numbers with superscript characters (for example,).
כשמשתמשים בגופן OpenType, ניתן לעצב אוטומטית מספרים סידוריים ככתב עילי (לדוגמה,).
In Word, for example, you can convert footnotes and links.
לדוגמה, ב - Word ניתן להמיר הערות שוליים וקישורים.
A version update typically involves changes in the data model, for example renamed or deleted tables, fields, data types or enums.
עדכון גירסה כולל לרוב שינויים במודל הנתונים, לדוגמה טבלאות, שדות, סוגי נתונים או enums שנמחקו או ששמם שונה.
Specify a federated domain of the external Exchange organization (for example,):
ציין תחום מאוחד של ארגון Exchange החיצוני (לדוגמה,):
Externally Secured (for example, with IPsec)
מאובטח באופן חיצוני (לדוגמה, באמצעות IPsec)
Wire-rate performance enables highly granular QoS functions (for example, granular rate limiting).
ביצועים במהירות גבוהה מאפשרים פונקציות ברמה גרעינית במיוחד של QoS (לדוגמה הגבלת קצב ברמה גרעינית).
The Height and Width properties do not support proportional metrics (for example, 20%).
המאפיינים Height ו - Width אינם תומכים במידות יחסיות (לדוגמה, 20%).
Firefox, for example, requires that you change an Advanced option that lets JavaScript change status bar text.
לדוגמה, Firefox דורש לשנות אפשרות מתקדמת המאפשרת ל - JavaScript לשנות את הטקסט בשורת המצב.
The Assets panel also lets you see Smart Objects that might not be selectable in the Document window (for example, CSS background images).
החלונית Assets מאפשרת גם לראות את כל האובייקטים החכמים שייתכן כי לא ניתן לבחור בהם בחלון המסמך (לדוגמה, תמונות רקע של CSS).
In most cases, each component (for example, text frames and graphics) in an InCopy document is exported to a separate file.
בדרך כלל, כל אחד מהרכיבים (לדוגמה, מסגרות טקסט וגרפיקה) במסמך InCopy מיוצא לקובץ נפרד.
Formatting added to comments (for example, boldface text) is lost during this process and must be added to the Word document manually.
עיצוב שנוסף להערות (לדוגמה, מלל מודגש) אובד בתהליך זה ויש להוסיפו למסמך Word ידנית.
Invalid URI: A Dos path must be rooted, for example, 'c:\'.
URI לא חוקי. נתיב Dos חייב לכלול ספריית בסיס, לדוגמה, 'c:\'.
Bowling, for example, seems a natural Ht.
באולינג, לדוגמה, נראה כמו משהו שמתאים באופן טבעי.
How he dissects the newspaper, for example.
כמו הדרך שבה הוא מנתח את העיתונים, למשל.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4479. מדויק: 4479. זמן שחלף: 163 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo