הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "for the moment" לעברית

חפש את for the moment ב: מילים נרדפות
לרגע
כרגע
בינתיים
לעת עתה
שכרגע
נכון לעכשיו
לפי שעה

הצעות

So I was bracing myself for the moment.
אז אני החזקתי את עצמי בציפייה לרגע.
Ready for the moment of truth - or lies really?
מוכנה לרגע האמת או השקר, למעשה?
I suggest we delay that for the moment, Captain.
אני מציע שנדחה את זה כרגע, קפטן.
Because we need to focus on you for the moment.
כי אנחנו צריכים לדבר עלייך כרגע.
You need to put aside your work for the moment.
אתה צריך להניח את העבודה בצד, בינתיים.
Leave your luggage where it is for the moment.
בינתיים תשאיר את המזוודות שלך היכן שהן.
Perhaps they have set pleasure aside for the moment.
אולי הם צריכים להגדיר הנאה בצד לרגע.
Here's everything we know about her for the moment.
זה כל מה שאנחנו יודעים עליה כרגע
Gentlemen, please have the goodness to be quiet for the moment!
רבותיי, בבקשה, תואילו לשתוק בינתיים!
But let's stick with margarine for the moment.
אבל בוא נסתפק עם מרגרינה בינתיים.
Well, you should be safe here for the moment.
ובכן, אתה צריך להיות בטוח כאן לרגע.
Then, for the moment, they can't protect her.
אז כרגע הם לא יכולים להגן עליה
But for the moment, let's stay focused on Todd Zarnecki.
אבל בינתיים בואו נישאר מרוכזים בעניין טוד זורנקי.
That's everything for the moment.
עוד משהו - לא, זה הכול בינתיים, תודה?.
But for the moment, everybody, Deborah Lipstadt.
אבל כרגע, כולם, דבורה ליפשטדט.
But for the moment, justice will have to wait.
אבל כרגע, הצדק יצטרך לחכות.
Secure for the moment, but you need to know...
בטוחים כרגע, אבל עליכם לדעת...
Let's pretend for the moment You're not entirely insane.
בוא נעמיד פנים לרגע שאתה לא לגמרי מטורף.
Putting aside all obvious resentments for the moment,
לרגע, נשים בצד את כל הכעס
I'm suspending that rule for the moment.
אני משהה את הכלל, כרגע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 669. מדויק: 669. זמן שחלף: 187 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo