הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "fossil fuel" לעברית

חפש את fossil fuel ב: מילים נרדפות
דלק מאובנים
דלקי המאובנים
דלק המאובנים
דלקים מאובנים
דלקי מאובנים
לדלק מאובנים
But natural gas is a fossil fuel.
אנדרסון: אבל גז טבעי זה דלק מאובנים.
I mean, it's a fossil fuel.
אני מתכוון, זה דלק מאובנים!.
So the fossil fuel industry realizes it has an enormous problem.
תעשיית דלקי המאובנים הבינה שהיא בצרה צרורה.
In the new industrial revolution extractive must be replaced by renewable; linear by cyclical; fossil fuel energy by renewable energy, sunlight;
במהפכה התעשייתית החדשה המיצוי יוחלף בכושר התחדשות, הקוויות תוחלף במחזוריות, אנרגיית דלקי המאובנים באנרגיה מתחדשת, אור שמש.
well, Mr. President... thanks for taking the time to go over those fossil fuel numbers.
תודה על הזמן שהקדשת לי לעבור על המספרים האלה של דלק המאובנים.
It's an issue for the business community, and the good news is that the business community is changing very rapidly - except for the fossil fuel industries -
זהו עניין לקהילה העסקית, והחדשות הטובות הן: שהקהילה העסקית משתנה במהירות - מלבד תעשיות דלק המאובנים -
And we're fighting powerful fossil fuel interests that basically want to keep doing business as usual.
ואנחנו נלחמים אינטרסי דלק מאובנים עצמה כי בעצם רוצה להמשיך לעשות עסקים כרגיל.
One unit like this is an energy unit of fossil fuel - oil, coal or gas.
יחידה אחת כזאת היא יחידת אנרגיה של דלק מאובנים - נפט, פחם או גז.
97 percent of climate scientists agree, the globe is warming, our climate is changing, it's due to fossil fuel burning and other human activities.
97 אחוז מדעני אקלים לאכים, העולם מתחמם, האקלים שלנו משתנה, זה בגלל שריפת דלק מאובנים ופעילויות אנושיות אחרות.
You know, if we stopped burning fossil fuel right now, the planet would still keep warming for a little while before cooling off again.
אתה יודע, אם עצרנו שריפת דלק מאובנים עכשיו, הכוכב עדיין ישמור התחממות לזמן קצר לפני הצינון שוב.
They find people with fairly impressive credentials who are willing to sell those credentials to fossil fuel interests.
הם מוצאים אנשים עם הישגים מרשימים למדי שמוכנים למכור אישורים אלה לאינטרסי דלק מאובנים.
No fossil fuel has been burned, and no atoms have been split.
דלק מאובנים לא היה נשרף, אין אטומים פוצלו.
We can't get a climate bill passed through our Congress because it's controlled by fossil fuel funded climate change deniers who are blocking any bills that would attempt to deal with this problem.
אנחנו לא יכולים לקבל שטר האקלים עבר הקונגרס שלנו משום שהיא נשלטת על ידי דלק מאובנים במימון מכחישי שינוי האקלים אשר חוסמים כל חשבונות שיחתור להתמודד עם בעיה זו.
Besides, no one understood, back then, what the true cost was of burning fossil fuel.
בנוסף, אף אחד לא הבין אז מה המחיר האמיתי של שריפת דלק מאובנים.
After 21 years of debates and conferences, it is time to declare no more talk, no more excuses, no more ten-year studies, no more allowing the fossil fuel companies to manipulate and dictate the science and policies
לאחר 21 שנים של ויכוחים וכנסים, הגיע הזמן להכריז לא עוד דיבורים, אין יותר תירוצים, לא יותר מחקרים של עשר שנים, לא יותר המאפשר דלק מאובנים חברות לתמרן ולהכתיב המדע ומדיניות
Fossil Fuel interests have bought our House of Representatives and Senate Environment Committee.
אינטרסי דלק מאובנים קונים הבית שלנו נציגי והגנת הסביבה הסנאט.
Lignite is a fossil fuel.
פחם עץ הוא דלק מאובנים.
The world runs of fossil fuel.
העולם פועל על דלק מאובנים
There are many parts of the world where the standard of living needs to rise. Bbut with energy systems currently reliant on fossil fuel, as those economies grow so will emissions.
בחלקים רבים בעולם רמת החיים צריכה לעלות, אך עם מערכות האנרגיה הנוכחיות שמסתמכות על דלק מאובנים, הרי ככל שהכלכלות האלה יצמחו, יתגברו גם הפליטות.
A depletable energy? Fossil fuel?
אנרגיה מתכלה? דלק מאובנים?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo