הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "foundation" לעברית

ראה גם: the phoenix foundation
חפש את foundation ב: הגדרה מילים נרדפות
קרן
בסיס
יסוד
עמותה
תשתית
מוסד
ייסוד
יסודות Foundation הקרן הבסיס היסודות היסוד
ליסודות
מקרן
שקרן
יסודה

הצעות

The Harper Avery foundation co-owns the hospital Cristina Yang works for.
קרן הארפר אייברי שותפה בבעלות על בית החולים שכריסטינה יאנג עובדת בו.
So I've started the Infeld foundation.
"אז הקמתי את "קרן אינפלד
Dell offers an efficient approach to building a solid storage foundation that can:
Dell מציעה גישה יעילה לבניית בסיס אחסון יציב שיוכל:
A smart foundation designed to deliver exceptional performance the competition can't beat.
בסיס חכם המתוכנן לספק ביצועים מעולים שהמתחרים אינם מציעים.
Dell Compellent Storage Center forms a solid foundation for flexible grid storage, allowing you to scale up and out with dynamic business continuity.
מרכז הנתונים של Dell Compellent מהווה יסוד יציב לאחסון רשת גמיש המאפשר לך להשתפר ולהתרחב עם המשכיות עסקית דינמית.
Powered by Altiris from Symantec it delivers a single view and a common data source into the entire infrastructure and offers an easily extensible, modular foundation for hardware, asset and security management.
הוא מבוסס על Altiris של Symantec ומספק תצוגה יחידה ומקור נתונים משותף לתשתית כולה, ומציע יסוד מודולרי לניהול חומרה, נכסים ואבטחה, הניתן להרחבה בקלות.
A solid IT foundation is critical for business success.
יסוד IT איתן הוא חיוני להצלחה העסקית.
The PowerConnect B-8000 provides a reliable foundation for disaster recovery and business continuance by employing enterprise-class availability features such as hot-swappable, redundant, and integrated fan and power supply assemblies.
PowerConnect B -8000 מספק בסיס אמין לשחזור לאחר אסון והמשכיות עסקית באמצעות שימוש בתכונות זמינות מהרמה הארגונית, כגון מכלולי מאוורר וספק כוח יתירים, משולבים וניתנים להחלפה חמה.
Every foundation makes the difference in the next level.
כל בסיס עושה את ההבדל בשלב הבא.
It's symbolic. Roots make a firm foundation.
זה סמלי. שורשים מהווים בסיס מוצק.
The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
התוכנית ללימודי מתמטיקה שיש לנו מבוססת על בסיס של אריתמטיקה ואלגברה.
So this became the foundation of our research as we went forward.
כך שזה נהיה בסיס המחקר שלנו ככל שהתקדמנו.
Technology sits firmly on the foundation of math, engineering and science.
טכנולוגיה נחה בנוחות על בסיס המתמטיקה, הנדסה ומדע.
But maybe not the bedrock foundation Upon which a marriage is built.
אבל אולי לא בסיס הסלע עם שהנישואין בנוי.
Objection... Lack of foundation until the evidence is presented to the court.
התנגדות, חסר יסוד עד שהראייה תוצג בפני בית המשפט.
And forming relationships with these spirit helpers was the foundation of my apprenticeship.
ויצירת קשרים עם עוזרי רוח אלה היו בסיס של החניכות שלי.
Giselle Mack runs the city art's foundation.
ג'יזל מאק, מנהלת את קרן האומנות של העיר
You think it could've been a foundation?
אתה חושב שזה היה יכול להיות בסיס?
What sort of foundation do you have?
איזה סוג של בסיס יש לך?
Quickly lay the foundation for a virtualized data center with a single Dell purchase.
בנה את הבסיס למרכז נתונים וירטואלי בקלות באמצעות רכישה אחת של מוצרי Dell.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2330. מדויק: 2330. זמן שחלף: 94 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo