הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "free trade" לעברית

חפש את free trade ב: מילים נרדפות
סחר חופשי
הסחר החופשי
בסחר חופשי
לסחר חופשי
Vargas wanted to revisit his talking points on free trade.
ורגס רצה לבקר המסרים שלו על סחר חופשי.
It's a free trade system, my friend.
זוהי מערכת סחר חופשי, חבר שלי.
They want to sell us the benefits of free trade!
הם רוצים למכור לנו את יתרונות הסחר החופשי!
The North American Free Trade Agreement.
על הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה.
American military deployment around the globe assures the safety of free trade for all.
היערכות צבאית אמריקנית מסביב לעולם מבטיח הבטיחות של סחר חופשי לכל.
On affirmative action, capital gains, public schools, free trade.
לגבי אפליה מתקנת, רווחי הון, בתי ספר ציבוריים, סחר חופשי.
We're right in the middle of negotiating a free trade deal and debt cancellation.
אנחנו ממש באמצע של במשא ומתן על הסכם סחר חופשי וביטול החוב.
And their news agenda is free trade, globalization and entertainment.
והאג'נדה החדשה שלהם זה סחר חופשי, גלובליזם ובידור.
We had Obama saying, "You know, I'm against free trade."
היה לנו את אובאמה אומר, אתם יודעים, אני נגד סחר חופשי
I go about my business, make money, help society the best I can and try to promote free trade in this world.
אני ממשיך בענייניי, עושה כסף עוזר לחברה כמיטב יכולתי ומנסה לקדם סחר חופשי בעולם.
And the third was so-called free trade treaties, that would drop ordinary people, farmers, growers off their freedom, to save seed.
והשלישי, היה מה שנקרא, הסכמי סחר חופשי אשר לקח את החופש של, אנשים פשוטים, חוואים, מגדלים כדי לשמור על הזרעים
In fact, if you look at polls, they show a declining trend for support for free trade in the West.
למעשה, אם תסתכלו על סקרים, הם מצביעים על מגמה לירידה בתמיכת סחר חופשי במערב.
The UN calls it free trade but this deal is about trade at the expense of freedom.
האו"ם קורא לזה סחר חופשי, אבל העיסקה הזאת פירושה סחר במחיר החופש שחררו את טיבט!.
Basically, the model showed that if we could get free trade, and especially cut subsidies in the U.S. and Europe, we could basically enliven the global economy to an astounding number of about 2,400 billion dollars a year,
המודלים שלנו הראו שאם נוכל לקדם סחר חופשי, וספציפית להוריד את הסובסידיות באירופה וארה"ב, נוכל להחיות את הכלכלה העולמית, ולהביא אותה לסכום המדהים של 2,400 מיליארד דולר בשנה.
You remember Lou Reed at the Free Trade Hall?
אתה זוכר את לו ריד באולם הסחר החופשי?
Lock up your daughters or Sheldon might lecture them about the North American Free Trade Agreement.
תנעלו את בנותיכם, או ששלדון עלול להרצות להן על הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה.
North American Free Trade Agreement in a bid for votes, but privately telling Canadian officials not to worry about it.
את הסכם הסחר החופשי הצפון אמריקאי, בהצבעות על הצעות החוק אבל בפרטיות הוא אמר לאנשי ממשל קנדיים לא לדאוג לגבי זה.
It isn't free trade!
זה לא סחר חופשי!
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.
עם כל תקנות המכס, הפרטה, הסחר החופשי מה שאנחנו עדים לו, הוא, סגירת שטחים נוספת או אם תרצו, לקיחה פרטית של השטחים הציבוריים, אחד מהדברים שמעניינים אותי בויכוח הנוכחי (איליין ברנרד:.
Name me a single columnist in America who doesn't stand up and cheer under the banner of so-called free trade.
תן לי כתב אחד באמריקה שלא עומד ומריע לסיסמא של כביכול סחר חופשי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 46. מדויק: 46. זמן שחלף: 59 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo