הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "freedom of expression" לעברית

חפש את freedom of expression ב: מילים נרדפות
חופש הביטוי
חפש הבטוי
חופש ההתבטאות
לחופש הביטוי
I envy sometimes the artists of the West for their freedom of expression.
לפעמים אני מקנאת באמני המערב על חופש הביטוי שלהם -
So argue that stealing military property is a form of freedom of expression?
אז לטעון שגניבת רכוש צבאי היא צורה של חופש הביטוי?
You are limiting my freedom of expression.
אתה מגביל את חופש הביטוי שלי.
because we've essentially put a price tag on freedom of expression.
משום שלמעשה הנחנו "תג מחיר" על חופש הביטוי.
But the right to freedom of expression is guaranteed by the Earth Constitution.
אבל זכות חופש הביטוי ניתנת בחוקת כדה"א.
So what the principal was really, was freedom of expression.
אז מה העיקרי היה באמת, היה חופש הביטוי.
The manner in which we mistreat our public spaces is a huge obstacle towards any type of progressive political change because we've essentially put a price tag on freedom of expression.
האופן שבו אנו מתנכלים לשטחים הציבוריים שלנו הוא מכשול ענק לקראת כל סוג של שינוי פוליטי מתקדם. משום שלמעשה הנחנו "תג מחיר" על חופש הביטוי.
I envy sometimes the artists of the West for their freedom of expression. For the fact that they can distance themselves from the question of politics. From the fact that they are only serving one audience, mainly the Western culture.
לפעמים אני מקנאת באמני המערב על חופש הביטוי שלהם - על זה שהם יכולים להרחיק את עצמם מסוגיית הפוליטיקה - מהעובדה שהם משרתים רק קהל אחד, בעיקר את התרבות המערבית.
Issue of artistic freedom of expression.
נושא חופש הביטוי האמנותי
My freedom of expression.
So I was here to fight for freedom of expression... no matter what form it took.
אז אני הייתי כאן בכדי ללחום עבור חופש הביטוי.
What happened to your precious freedom of expression, you hypocrites?
מה קרה לחופש הביטוי היקר שלכם צבועים שכמוכם!?
You know my position on the freedom of expression, but in this climate...
את יודעת מה עמדתי בנוגע לחופש הביטוי אבל באווירה הנוכחית -?
It's my freedom of expression, my artistic freedom.
זה החופש שלי ביטוי, החופש האמנותי שלי.
We have that freedom of expression and freedom of thought that could free us if Big Brother doesn't come down on us harder.
יש לנו את חופש הדעה וחופש החשיבה שיכולה לשחרר אותנו, כדי לייצר גדולה שוב אם, אם האח הגדול לא ירד עלינו חזק יותר.
What about freedom of expression?
What about freedom of expression?
מה בדבר חופש ביטוי?
About freedom of expression.
This is about freedom of expression.
This is what I consider freedom of speech, freedom of expression, and freedom of thought.
ולשפוט לפי דעתו, זה נחשב בעיניי חופש דיבור.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 25. מדויק: 25. זמן שחלף: 70 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo