הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "freedom of information" לעברית

חפש את freedom of information ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
חופש המידע
חופש מידע
לחופש המידע
מידע חופשי
Has Jeff heard of something called the freedom of information?
ג"ף שמע פעם על חופש המידע?
More importantly, according to the freedom of information act, those transcripts are available for viewing.
יותר חשוב, לפי חוק חופש המידע, התרשימים האלה חופשיים לצפייה.
Second, it will guarantee freedom of information for the radio and press, and individual and political rights established in the 1940 Constitution.
דבר שני, הוא יעניק, חופש מידע לרדיו ולעיתונות והענקת זכויות פוליטיות ופרט לפי החוקה מ -1940.
Second, it will guarantee freedom of information for the radio and press...
אזרחים ושבוי מלחמה דבר שני, הוא יעניק, חופש מידע לרדיו ולעיתונות
Since then, he's spent his time primarily as an advocate for freedom of information.
מאז, הוא בילה את זמנו בעיקר כ עו"ד לחופש המידע.
So that's open-source and it can be used in any country where there is some kind of Freedom of Information law.
כך שזה קוד-פתוח וניתן להשתמש בו בכל מדינה שבה קיים סוג כלשהו של חוק לחופש המידע.
for the legislative process of bringing freedom of information... expression and speech, into the 21 st century.
עבור התהליך החקיקתי להבאת חופש המידע, הביטוי והנאום, לתוך המאה ה -21.
your freedom of space, freedom of information, freedom of smell.
חופש המקום שלך, חופש המידע, חופש הריח.
I filed a freedom of information act request on everything this office has on the Mosaic investigation.
מילאתי בקשה בשם חוק חופש המידע על כל מה שיש למשרד"הזה על חקירת ה -"פסיפס.
Freedoms are being systematically stripped away, your freedom of space, freedom of information, freedom of smell.
החופש מופשט באופן שיטתי, חופש המקום שלך, חופש המידע
Mr. McDeere, your Freedom of Information Act request is denied.
מר מק'דיר, בקשתך לפעולת חופש מידע נדחתה.
See if the Freedom of Information Act covers access to his private holdings.
תבדוק אם חוק חופש המידע מגן על גישה לנכסים האישיים שלו.
This morning we filed a request under the Freedom of Information Act.
הבוקר מילאנו בקשה בשם פעולת חופש המידע.
Last week, she invoked the Freedom of Information Act to request photocopies of my notes.
בשבוע שעבר היא העלתה את חוק חופש המידע כדי לבקש צילומים של הסיכומים שלי.
Said she would file a Freedom of Information Act if she didn't get it.
אמרה שהיא להגיש חוק חופש המידע אם היא לא לקבל את זה.
Since the Freedom of Information Act, this place is Grand Central Station.
זהו חופש המידע אשר גורם למקום הזה להיקרא תחנה מרכזית.
Or we subpoena your records under the Freedom of Information Act and put you on the stand.
או שנזמן את התיקים שלך לפי חוק חופש המידע ונעלה אותך לדוכן.
I have the Freedom of Information Act on my side.
לי יש את חוק חופש המידע לצדי.
Has there been some amendment to the Freedom of Information Act that I'm not aware of?
ישנו איזה תיקון, לחוק חופש המידע, שאיני מודעת לו?
I'm invoking the Freedom of Information Act, which means you have to tell me what I want to know.
אני מפעילה את חוק חופש המידע מה שאומר שאתם חייבים לספר לי מה שאני רוצה לדעת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55. מדויק: 55. זמן שחלף: 140 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo