הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "from the rest" לעברית

חפש את from the rest ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
משאר מהשאר
מכל השאר
מיתר

הצעות

But the really interesting information came from the rest of the skeleton.
אבל המידע הבאמת מעניין הגיע משאר השלד.
Then you see yourself As separate from the rest of humanity.
אז אתה רואה את עצמך כנפרד משאר האנושות.
Remember to separate the ones in New England from the rest.
תזכרי להפריד את אלה מניו אינגלנד מהשאר.
And this line, why deviates from the rest?
והקו הזה, למה סוטה מהשאר?
And that's what separates you from the rest.
וזה מה שמפריד אותך מכל השאר.
I make enough money from the rest of the world.
אני עושה מספיק כסף משאר העולם.
They plan to cut off New England from the rest of the colonies.
הם מתכננים לבודד את ניו אינגלנד משאר המושבות.
Separated from the rest of the fleet, I was lost.
הופרדתי משאר הצי, הייתי אבוד.
The ventilation system in this room is separate from the rest of the facility.
מערכת האוורור בחדר הזה היא נפרד משאר המתקן.
Keeps me alive and hidden from the rest of the failures that call themselves angels.
זה שומר אותי בחיים ומוסתר משאר הכישלונות שקוראים לעצמם מלאכים.
We understand that Agent Hotchner managed to separate himself from the rest of the team.
אנחנו מבינים שהסוכן הוצ'נר הצליח להפריד את עצמו משאר הצוות.
Determines if the report is rendered asynchronously from the rest of the web page.
קובע אם הדוח מעובד באופן אסינכרוני משאר החלקים של דף האינטרנט.
What made you want to drop out And disconnect from the rest of the world?
מה גרם לך לרצות לפרוש ולהתנתק משאר העולם?
Anything I could to keep myself separate from the rest of the world.
כל מה שאני יכול כדי לשמור על עצמי נפרד משאר העולם.
The state of Bavaria must separate from the rest of Germany and form its own nation.
מדינת בוואריה חייבת להיפרד משאר גרמניה ולהקים אומה משלה.
They're cut off from the rest of the ship now, and us.
הן מנותקות, עכשיו משאר הספינה וגם מאיתנו.
I think the motor pool is on a separate grid from the rest of the building.
אני חושב בריכת מנוע הוא על רשת נפרדת משאר של הבניין.
Some boys take a beautiful girl And hide her away from the rest of the world
"יש בנים שלוקחים יפהפייה ומסתירים אותה משאר העולם.
In here, you're literally cut off from the rest of the universe.
כאן, אתה פשוטו כמשמעו מנותק משאר היקום.
I didn't learn anything from the rest of the data disks.
לא גיליתי דבר משאר דיסקי המידע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 238. מדויק: 238. זמן שחלף: 146 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo