הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "from the roof" לעברית

חפש את from the roof ב: מילים נרדפות
מהגג
מגג
מן הגג
We have to clear the snow from the roof.
אנחנו צריכים לפַנות את השלג מהגג.
Nate, would you show Epperly the view from the roof?
נייט, תוכל להראות לאפרלי את הנוף מהגג?
Then he jumped from the roof of his building and died.
ואז הוא קפץ מגג הבניין שלו ומת.
You may remember me from the roof of The Daily Planet.
אתה ודאי זוכר אותי מגג "הדיילי פלאנט".
Is it true that the night Joey Doyle was found dead... you were the last one to see him before he was pushed from the roof?
האם זה נכון כי בלילה בו ג'ואי דויל נמצא מת אתה היית האחרון שראה אותו לפני שנדחף מן הגג?
Okay, go get the dishes from the roof.
טוב, לך להביא את הצלחות מהגג.
I recognize him from the roof of my building.
אני מזהה אותו מהגג של הבניין שלי.
Someone definitely used it to climb down from the roof and enter here.
מישהו בהחלט השתמש בו לרדת מהגג ולהיכנס לכאן.
What if she'd fallen from the roof and died?
מה אם היא הייתה נופלת מהגג ומתה?
Helicopter's picking us up from the roof in ten minutes.
מסוק יאסוף אותנו מהגג תוך 10 דקות.
You can help clear the vines from the roof.
אתה יכול לעזור בניקוי הגפנים מהגג.
I'll have that 3,000 quid from the roof.
יהיו לי כי 3,000 לירות מהגג.
Sheldon I've hidden the dirty sock from the roof somewhere in your apartment.
שלדון החבאתי את הגרב המלוכלך מהגג איפשהו בדירתך.
Witnesses report he was pushed or thrown from the roof.
עדי ראייה מדווחים כי הוא נדחף או נזרק מהגג.
You think he could have climbed down from the roof?
אתה חושב הוא יכול לקבל את ירד מהגג?
A better shot would've been from the roof.
יריה טובה יותר היתה יכולה להיות מהגג.
100 bucks says I can jump from the roof and survive.
100 דולרים אומר שאני יכול לקפוץ מהגג ולשרוד.
Maybe we could... send a signal from the roof instead.
אולי אפשר לשלוח סימן מהגג במקום.
Father fell from the roof, he doesn't want to move.
אבא נפל מהגג, הוא לא מגיב.
You get down from the roof of the vehicle!
אתה יכול לרדת מהגג של הרכב!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 159. מדויק: 159. זמן שחלף: 180 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo