הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "from the same" לעברית

מאותו
שייכים לאותו
מ אותו
אצל אותם
מתוך אותה

הצעות

The argument passed in was not from the same ModuleBuilder.
הארגומנט שהועבר לא היה מאותו ModuleBuilder.
Queries executed in a batch must use the same proxy and come from the same site.
שאילתות המבוצעות באצווה חייבות להשתמש באותו שרת Proxy ולהגיע מאותו אתר.
Did you all escape from the same mental hospital?
האם כל מה שאתה לברוח מאותו בית חולים לחולי נפש?
The specified DiscoveryMessageSequence cannot be compared with this message sequence as it represents a different sequence from the same instance of a service.
אין אפשרות להשוות את ה - DiscoveryMessageSequence שצוין לרצף הודעות זה מאחר שהוא מייצג רצף שונה מאותו מופע של שירות.
He thought if I jumped from the same place Trevor ju...
הוא חשב שאם אקפוץ מאותו מקום שטרוור קפ...
He even gets on the train from the same position.
הוא אפילו עולה על הרכבת מאותו המיקום.
That's from the same shrapnel that killed Cullie.
זה מאותו הרסיס שהרג את קאלי.
Cut from the same rock as your hard hearts.
שנחצב מאותו הסלע של לבכם הקשה.
I'm attempting to protect the others from the same fate.
אני מנסה להגן על אחרים מאותו הגורל.
Obviously you're not suffering from the same condition
מובן מאליו שאתה לא סובל מאותו מצב רפואי
We already know it came from the same gun.
אנחנו כבר יודעים שהוא נורה מאותו אקדח.
Do the victims come from the same spot?
אולי מקור הגופות הוא מאותו המקום?
They can transport their rocket and launch it from the same vehicle.
הם יכולים להעביר את הרקיטות שלהם ולשגר אותן מאותו כלי-הרכב.
But eat not from the same loaf
אך אל תאכלו מאותו כיכר הלחם"
His first 2 victims may be from the same social class,
ייתכן ששני קורבנותיו הראשונים, הם מאותו מעמד חברתי
They wanted to escape and protect their future family from the same fate.
הם רצו לברוח ולהגן על המשפחה העתידית שלהם מאותו גורל.
Made from the same seeds suhad traded that night.
עשוי מאותו הזרעים סוהאד נסחר באותו הלילה.
We learn from the same Master, turn a blind eye!
אנחנו לומדים מאותו הורים, להעלים עין!
Says it's all from the same guy.
הוא אומר שזה כל מאותו בחור.
I don't even think that it comes from the same universe.
אני אפילו לא חושבת שהוא מגיע מאותו היקום.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 873. מדויק: 873. זמן שחלף: 177 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo