הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "fruit fly" לעברית

חפש את fruit fly ב: מילים נרדפות
זבוב פירות
זבוב הפירות
פרי עף
Last century's fruit fly experiment.
ניסוי על זבוב פירות מלפני מאה שנים.
Which means... sleeping fruit fly dream of banana!
כלומר: חלום של זבוב פירות שינה של בננה...
We'll calculate the Trump number for the fruit fly.
אנחנו נחשב את מספר טראמפ של זבוב הפירות.
From just one species of fruit fly came over 1,000 others.
מתוך זן אחד של זבוב הפירות התפתחו מעל אלף אחרים.
The same could be said about the fruit fly.
אותו דבר יכול להיאמר על זבוב הפירות.
Now, how many people here think the Trump number is higher for the fruit fly?
עכשיו, כמה אנשים כאן חושבים שמספר טראמפ הוא גבוה יותר עבור זבוב הפירות?
It's like trying to see a fruit fly passing in front of a car's headlight.
זה כמו לנסות לראות זבוב פירות עובר מול פנס של מכונית.
The forest trembles at the passing of the humble fruit fly.
היער רועד על פטירתו של זבוב הפירות הצנוע.
Susana had engineered the fruit fly on the left so that just two out of the 200,000 cells in its brain expressed the light-activated pore.
סוזאנה שינתה את זבוב הפירות משמאל כך שרק שניים מ -200,000 תאי המוח שלו הכילו את החריר מופעל האור.
So I want you to look at the payload at the tail of the fruit fly.
אז אני רוצה להסתכל על המטען שבזנב של זבוב הפירות.
But can an organism like a fruit fly, which is - it's a great model organism because it's got a small brain, it's capable of complex and sophisticated behaviors, it breeds quickly, and it's cheap.
אך האם יש באפשרותו של אורגניזם כמו זבוב הפירות - הוא אורגניזם מודל נהדר משום שיש לו מוח קטן, הוא מסוגל להתנהגויות מורכבות ומתוחכמות, הוא מתרבה במהירות, והוא זול.
The eye of a fruit fly.
עין של זבוב פירות.
Say you wanted to make a fruit fly that feeds on ordinary fruit instead of rotting fruit, with the aim of sabotaging American agriculture.
נניח שאתם רוצים ליצור זבוב פירות שניזון מפירות רגילים ולא מפירות רקובים, כשהמטרה היא לחבל בחקלאות האמריקנית.
Do you know the fruit fly only lives one day?
אתם יודעים שזבוב הפירות חי רק יום אחד?
We will use the fruit fly to discover genetic hierarchies.
אנחנו נשתמש בזבוב הפירות כדי לגלות היררכיות גנטיות.
Right now you couldn't go three rounds with a fruit fly!
עכשיו אתה לא תחזיק שלושה סיבובים מול זבוב!
I mean, really, am I any different than the fruit fly?
כלומר, באמת, אני בכלל שונה מזבוב הפירות?
Robert, the fruit fly doesn't question why he's here.
רוברט, הזבוב לא שואל את עצמו למה הוא כאן.
Heart of a lion, bladder of a fruit fly.
לב של אריה שלפוחית שתן של זבוב.
And in that time, I can't just get happy and act like a fruit fly?
איזה סיבוכים אחרים - יצאתי עם מישהי בקליפורניה -.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 74 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo