הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "frustrate" לעברית

חפש את frustrate ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לתסכל
לסכל
לייאש
מתוסכלת
מתסכל
יתסכל
מתסכלת
Like those scarves that celebrities use to frustrate paparazzi.
כמו הצעיפים שסלבריטאים משתמשים בהם כדי לתסכל פפראצי.
Just remember, your job is to frustrate them and make them feel unwanted.
פשוט תזכור, העבודה שלך היא לתסכל אותם ואז להרגיש לא רצוי.
A plan you think that we can frustrate?
תוכנית אתה חושב שאנחנו יכולים לסכל?
The defendants in this case have continuously tried to frustrate our attempts, raising every possible objection, threatening an Armageddon in international relations, but let's put things into perspective here.
הנאשמים במקרה זה רציפות ניסו לסכל ניסיונות, העלאת כל התנגדות אפשרית, מאיים ארמגדון ביחסים בינלאומיים, אבל בואו לשים את הדברים בפרספקטיבה נכונות כאן.
Are you trying to frustrate me?
אתה מנסה לייאש אותי?
You trying to frustrate me?
אתה מנסה לייאש אותי לא -?
Protect those, particularly the queen, and we can frustrate him.
הגן עליהם, בייחוד על המלכה, ונוכל לתסכל אותו.
You're sending your entire division on a citywide scavenger hunt in order to frustrate my investigation.
את שולחת את כל היחידה שלך לשחק חפש את המטמון בכל רחבי העיר כדי לסכל את החקירה שלי.
It gets me so frustrate!
זה נהיה לי כל כך לסכל!
Zippers and buttons Fun to frustrate them
רוכסנים וכפתורים כייף לתסכל אותם
I saw no reason to frustrate...
לא ראיתי שום סיבה לתסכל...
I always manage to frustrate you
אני תמיד אצליח לתסכל אתכם
HANNIBAL: We tend to frustrate him.
אנו נוטים לתסכל אותו.
You mustn't let it frustrate you.
זה לא אמור לתסכל אתכם.
To frustrate or annoy?
לתסכל או לעצבן?
To annoy or frustrate?
לעצבן או לתסכל?
(and this is really why Obama was groomed and prepared over a period of almost 30 years now) that Obama is there to frustrate and to deceive all of those hopes.
לאורך תקופה של כמעט 30 שנה, שאובאמה נמצא שם כדי לתסכל ולרמות את כל התקוות הללו.
Let's frustrate into accepting initial offer.
"בוא נתסכל אותה ונגרום לה לקבל את ההצעה הראשונית"
And I frustrate its ability to represent any meaningful sound as a consequence.
ואני פוגע ביכולת שלו לייצג צלילים משמעותיים, כתוצאה מכך.
I'm also very frustrate, okay?
אני גם מאוד תסכול, בסדר?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo