הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "function" לעברית

חפש את function ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
פונקציה
תפקוד
תפקיד
אירוע
פעולה
לתפקד
לפעול
לעבוד
פונקציית תפקודי הפונקציה התפקוד מתפקד מתפקדים
יתפקדו
מתפקדת
יתפקד
מתפקדות
תתפקד
תפקד
תפקדתי

הצעות

Cannot add/remove static keyword for this function.
אין אפשרות להוסיף או להסיר מילות מפתח סטטיות עבור פונקציה זו.
Namespace Manager or XsltContext needed. This query has a prefix, variable, or user-defined function.
נדרש מנהל מרחב שמות או XsltContext. לשאילתה זו יש קידומת, משתנה או פונקציה או שהוגדרו על-ידי המשתמש.
This custom XML part is required for Office to function properly and cannot be deleted.
חלק XML מותאם אישית זה דרוש לצורך תפקוד תקין של Office ואין אפשרות למחוק אותו.
This operation cannot be performed because these elements are required for Office to function properly.
אין אפשרות לבצע פעולה זו מכיוון שרכיבים אלה דרושים לצורך תפקוד תקין של Office.
XsltContext is needed for this query because of an unknown function.
דרוש XsltContext עבור שאילתה זו בגלל פונקציה לא ידועה.
Returns a polyline. This function is used in the A cell of PolyLineTo geometry rows.
מחזירה קו polyline. פונקציה זו משמשת בתא A של שורות גיאומטריות של PolyLineTo.
Cannot use function evaluation to create a TypedReference object.
אין אפשרות להשתמש בהערכת פונקציה כדי ליצור אובייקט TypedReference.
Macro or function that runs when PivotChart triggers its AfterLayout event
מאקרו או פונקציה המופעלים כש - PivotChart מפעיל אירוע AfterLayout
Cannot derive parameters for overloaded stored procedure or function.
אין אפשרות לגזור פרמטרים עבור הליך או פונקציה שמורים עמוסים מדי.
Which function created the ledger posting?
איזו פונקציה יצרה את הרישום בספר הראשי?
Cannot open a form whose underlying query contains a user-defined function that attempts to set or get the form's RecordsetClone property.
אין אפשרות לפתוח טופס שהשאילתה שעליה הוא מבוסס מכילה פונקציה מוגדרת על-ידי המשתמש, המנסה להגדיר או לקבל את המאפיין RecordsetClone של הטופס.
Unknown unmanaged calling convention for function signature.
מוסכמת קריאה שאינה מנוהלת לא ידועה עבור חתימת פונקציה.
You can use a ColdFusion component (CFC) as a source of dynamic content for your pages if the component contains a function defining a recordset.
ניתן להשתמש ברכיב ColdFusion (CFC) כמקור תוכן דינמי לעמודים אם הרכיב כולל פונקציה המגדירה ערכת רשומות.
Dell Latitude 2120 combines form, function and fun into a 26 cm (10.1 ) netbook solution for education.
Latitude 2120 של Dell משלב צורה, תפקוד והנאה בפתרון מחשב נטבוק בגודל 26 ס"מ (10.1 אינץ') המיועד לחינוך.
The 'RunAs' function is not supported on the client.
פונקציית 'RunAs' אינה נתמכת בלקוח.
The specified function is not valid because its ReturnParameter property has a value of null.
הפונקציה שצוינה אינה חוקית כי למאפיין ReturnParameter שלה יש ערך Null.
AssociationType Name should be specified when providing a function mapping or End property mapping.
יש לציין את AssociationType Name כאשר מספקים מיפוי פונקציות או מיפוי של מאפיין End.
An EntityType Mapping containing a function mapping cannot specify the TableName property.
לא ניתן לציין את המאפיין TableName ב-EntityType Mapping שמכיל מיפוי פונקציות.
Excel 4.0 function stored in defined names.
פנוקציית Excel 4.0 מאוחסנת בשמות מוגדרים.
The JScript library and function to run when this command is executed.
הספריה והפונקציה של JScript שיש להפעיל בעת ביצוע פקודה זו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2802. מדויק: 2802. זמן שחלף: 52 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo