הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "gallup poll" לעברית

חפש את gallup poll ב: מילים נרדפות
סקר גאלופ
In early 1946 A gallup poll found that 26% of Americans
1946 בתחילת סקר גאלופ גילה כי 26% מהאמריקאים
Is this some kind of Gallup Poll?
האם זה איזהשהו סוג של סקר גאלופ?
The latest Gallup poll has 52 percent of Americans thinking that Viper is providing an important perspective on what's really happening behind American power.
יש סקר גאלופ האחרון 52 אחוזים מהאמריקנים חושבים צפע המספק נקודת מבט חשובה על מה באמת קורה מאחורי כוח אמריקאי.
I'm with the Gallup poll.
אני עם סקר גאלופ.
Or the Gallup Poll that showed that seven in 10 Americans believed that a nuclear war would happen, and that at least 50 percent of our population But Sputnik provoked wonderful changes as well.
או את סקר גאלופ שהראה כי שבעה מתוך 10 אמריקנים האמינו שמלחמה גרעינית תפרוץ, וכי לפחות 50 אחוז מהאוכלוסיה שלנו אך ספוטניק עורר גם שינויים נפלאים.
Although most Americans wanted Britain and France to win the war, according to a gallup poll in October '39,
על אף שרוב האמריקנים רצו, שבריטניה וצרפת ינצחו במלחמה על פי סקר גאלופ 1939- באוקטובר ב
What is this, the Gallup poll?
You know the results of the latest Gallup Poll?
אתם יודעים מה תוצאות הסקרים האחרונים?
And a recent Gallup poll asked participants how much stress and worry and anger they had experienced the previous day.
וסקר "גאלופ" שנערך לאחרונה שאל את המשתתפים בו כמה מצוקה ודאגה וכעס הם חוו ביום הקודם.
Is this some kind of Gallup Poll? - There are some things I'd like to ask.
זה איזה סוג של סקר הייתי רוצה לשאול כמה שאלות -?.
If Gallup releases a poll on the same day that NBC releases a poll, people will pay attention to the Gallup poll. Okay, we understand that.
אם "גאלופ" מפרסמים סקר באותו היום שאן.בי.סי מפרסמים סקר אנשים יתייחסו לסקר של גאלופ. אוקיי, אנחנו מבינים את זה.
Back home, in a gallup poll,
בשובו הביתה, בסקר גאלופ
But a gallup poll on the opening day
על פי סקר גאלופ ביום הפתיחה
ls this some kind of Gallup Poll?
זה איזה סוג של סקר?
The Gallup poll uses a sample of 1,005 voters to represent the 280 million people of the United States.
סקר גאלופ משתמש ב -1005 אנשים כדי לייצג את 280 מיליון האנשים בארה"ב.
With just one week to go before the Iowa caucuses, the latest Gallup poll has Dunbar ahead by six points, 45 to 39, with 16 percent still undecided.
ג'וליאנה גולדמן רק שבוע נותר עד ההתוועדות באיווה, מטה דנבאר, דה מוין, אייווה לפי סקר גאלופ האחרון דנבאר מובילה בשישה אחוזים, 45 לעומת 39, ו -16 אחוזים טרם החליטו.
Back home, in a gallup poll, Wallace was the choice of 57% Of democratic voters to succeed roosevelt.
בשובו הביתה, בסקר גאלופ היו בעד וואלאס 57% מהמצביעים הדמוקרטיים כדי שירוץ עם רוזוולט.
But a gallup poll on the opening day Showed 65% supporting wallace as vice president -
על פי סקר גאלופ ביום הפתיחה65% תמכו בוואלאס כסגן נשיא
Well, I modeled my poll after the Gallup poll.

תוצאות נוספות

According to gallup polls, one in twelve Americans is unaware that the bird is the word.
על פי סקר מכון גאלופ אחד מכל 12 אמריקאיים איננו מודע לכך שציפור זה הדבר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 19. זמן שחלף: 45 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo