הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "gelber" לעברית

חפש את gelber ב: מילים נרדפות
גלבר
Congressman Gelber, if this committee would like our agenda... to include operations in Latin America, you can submit your request to my office.
חבר הקונגרס גלבר, אם הוועדה הזו רוצה שסדר היום שלנו יכלול מבצעים באמריקה הלטינית, אתה יכול להפנות את הבקשה שלך למשרד שלי.
My question has to do- Congressman Gelber, I'm sure I can answer any questions-
חבר הקונגרס גלבר, אני בטוח שאני יכול לענות על כל שאלה...
And then he blocks gelber's probe in committee.
ואז הוא יחסום את החקירה של גלבר בוועדה.
Forget Gelber. Guy's ex-marine.
תשכח מגלבר הבחור הוא מרינס לשעבר.
The better move is to go to Gelber's chair and bring him something.
הצעד הכי טוב זה ללכת לגלבר ותביא לו משהו.
You want me to go to the chair of Gelber's committee?
את רוצה שאני אלך לכסא של.

תוצאות נוספות

It can say, Ross Geller:
היא יכולה לומר, "רוס גלר:
We signed an exclusive with Gerber.
חתמנו על חוזה בלעדיות תלת-שנתי עם גרבר.
My family, the gerbers - we're very close.
המשפחה שלי, משפחת גרבר אנחנו מאוד קרובים.
The Gerbers knew he stole it.
משפחת גרבר ידעו שהוא גנב את זה ממני.
I loved Dr. Geller's class.
"אני אוהב את הכיתה של ד"ר גלר.
He's like a Gerber baby.
הוא כמו התינוק של "גרבר".
That was crazy Marshall Geller, my new personal hero.
זה היה "מרשל גלר המשוגע" הגיבור האישי החדש שלי.
Let me tell you, Miss Gerber...
הרשי לי לומר לך משהו, מיס גרבר...
Let me introduce you to Martin Geller, Debra Lassiter.
הרשה לי להציג אותך למרטין גלר, דברה לסיטר.
Your 40 hours are up, Geller.
ה40 שעות שלך נגמרו, גלר.
Mrs. Geller hates me and I'm fine with that.
גברת גלר שונאת אותי ואני בסדר עם זה.
Detective Felber, have you ever heard the saying:
הבלשית פלבר, האם את מכירה את האמרה:
And what did you conclude, Detective Felber?
ומה הייתה המסקנה שלך, הבלשית פלבר?
I'm calling for Monica Geller.
אני מתקשרת בקשר למוניקה גלר -!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 372. מדויק: 6. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo