הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "generate" לעברית

חפש את generate ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
ליצור
להפיק
לחולל
לייצר ליצירת יצירת מייצרים
מייצר
ייצר
צור
יוצרים
הפק
ייצור
הפקת
יוצר
There is no table selected to generate AxBC class for.
לא נבחרה טבלה ליצור עבורה מחלקת AxBC.
The DataAdapter for which to automatically generate Commands.
ה - DataAdapter שעבורו יש ליצור פקודות באופן אוטומטי.
Can't generate Export-Module for the current session using Import-PSSession.
אין אפשרות להפיק מודול ייצוא עבור ההפעלה הנוכחית באמצעות Import-PSSession.
PowerPoint SlideShow was unable to generate a performance log at ^0.
להצגת השקופיות של PowerPoint אין אפשרות להפיק יומן ביצועים ב - ^0.
MSB3144: Not enough data was provided to generate a bootstrapper. Please provide a value for at least one of the parameters: 'ApplicationFile' or 'BootstrapperItems'.
MSB3144: לא סופקו די נתונים כדי לחולל bootstrapper. נא ציין ערך עבור אחד מהפרמטרים הבאים לפחות: 'ApplicationFile' או 'BootstrapperItems'.
(! idspnInfoPath) cannot generate a form template for the SharePoint list.
ל - (! idspnInfoPath) אין אפשרות ליצור תבנית טופס עבור רשימת SharePoint.
Cannot generate Proxy from Web service.
אין אפשרות ליצור Proxy משירות האינטרנט.
This causes Illustrator to generate a different scale for each axis.
הדבר גורם ל - Illustrator ליצור סולם שונה לכל ציר.
Without that data, cannot generate dynamic content to display in Design view.
ללא נתונים אלה, אינו יכול ליצור תוכן דינמי להצגה בתצוגת Design.
CSRListFieldIterator not found. Unable to generate CSR Form data.
CSRListFieldIterator לא נמצא. אין אפשרות להפיק את נתוני טופס CSR.
Specifies the level of PostScript to generate for the pages.
קובע איזו רמה של PostScript להפיק בעמודים.
Specifies whether to automatically generate the Where clause from the WhereParameters.
מציין אם יש ליצור באופן אוטומטי את משפט Where מ - WhereParameters.
Cannot set ETag and also generate it from files.
אין אפשרות להגדיר ETag וגם להפיק אותו מקבצים.
Most desktop publishing programs allow you to generate article threads automatically as you convert the files to Adobe PDF.
רוב יישומי ההוצאה לאור השולחניים מאפשרים להפיק רצפי מאמר אוטומטית בשעת המרת קבצים ל - Adobe PDF.
DLP and BrilliantColor technology - Millions of precision mirrors use light more efficiently to generate lifelike images and vibrant colours.
DLP וטכנולוגיית BrilliantColor - מיליוני מראות מדויקות העושות שימוש יעיל יותר באור כדי ליצור תמונות מציאותיות וצבעים מלאי חיים.
The display method called to generate the result of the field
פעולת השירות של התצוגה שאליה מתבצעת קריאה כדי ליצור את תוצאת השדה
This process couldn't generate encrypted shared folder data.
לתהליך לא היתה אפשרות ליצור נתונים מוצפנים של תיקיה משותפת.
SharePoint Workspace was unable to generate a form for any of the content types in this list.
ל - SharePoint Workspace לא היתה אפשרות ליצור טופס עבור אף אחד מסוגי התוכן ברשימה זו.
Automatic password change enables SharePoint to automatically generate new strong passwords on a schedule you set.
שינוי סיסמה אוטומטי מאפשר ל - SharePoint ליצור באופן אוטומטי סיסמה חזקה חדשה בהתאם ללוח זמנים הנקבע על-ידך.
Unable to generate foreign key data.
אין אפשרות ליצור מידע של מפתח זר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1145. מדויק: 1145. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo