הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "gets hurt" לעברית

ייפגע נפגע יפגע
תיפגע
נפצע
יפצע
ייפצע
נעשה כואב

הצעות

84
61
49
If Machado gets hurt, it's on you.
אם מצ'אדו ייפגע זה על אחריותך.
What if someone gets hurt And the police come?
מה אם מישהו ייפגע, והמשטרה תופיע?
And I'm done watching you try while the team gets hurt.
ואני סיימתי לצפות בך מנסה בזמן שהצוות נפגע.
You're always around, when one of my boys gets hurt.
אתה תמיד בסביבה כאשר מישהו מהאנשים שלי נפגע.
Then he gets hurt or arrested.
אז הוא יפגע או ייעצר, זה לא ביג דיל.
If anyone gets hurt, this experiment is over.
אם מישהו יפגע הניסוי הזה יסתיים.
Every time we're together, something happens, and someone gets hurt.
בכל פעם שאנחנו ביחד, משהו קורה, ומישהו ייפגע.
So no matter what, someone gets hurt?
אז לא משנה איך, מישהו נפגע?
And if Vargas gets hurt, what happens?
ואם ורגאס יפגע, מה יקרה?
In his mind, when people leave, he gets hurt.
במוחו, כשאנשים עוזבים הוא נפגע.
It's always fun until someone gets hurt.
זה תמיד כיף עד שמישהו נפגע.
Nobody ever gets hurt at supper, Susan, OK?
אף אחד לא נפגע בזמן ארוחת הערב, סוזן, בסדר?
I won't let you go if principal gets hurt!
אני לא אתן לכם ללכת אם המנהל ייפגע!
Friends with benefits... somebody usually gets hurt.
"חברים עם הטבות" .מישהו בדרך כלל נפגע
Kid gets hurt just trying to be like you...
ילד נפגע כשהוא מנסה לחקות אותך...
Tell Marvin to stand down before he gets hurt.
תגיד למרווין לסגת לפני שהוא ייפגע.
He gets hurt in relationships with normal women.
הוא נפגע במערכות יחסים עם נשים רגילות.
I'm removing myself from the equation before anyone gets hurt.
אני הסרת עצמי ממשוואת לפני שמישהו ייפגע.
But sometimes when we try to help one person, another person gets hurt.
אבל לפעמים כשמנסים לעזור למישהו אחד, מישהו אחר נפגע.
No breakup is painless, somebody always gets hurt.
אין פרידה לא כואבת מישהו תמיד נפגע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 268. מדויק: 268. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo