הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "goods and services" לעברית

חפש את goods and services ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
סחורות ושירותים
מוצרים ושירותים
סחורות ושרותים
לטובין ושירותים
הטובין והשירותים
הסחורות והשירותים
I come here each day and in return, I receive money to buy goods and services.
אני באה לכאן כל יום ובתמורה אני מקבלת כסף כדי לקנות סחורות ושירותים.
The exchange of goods and services.
החליפין של סחורות ושירותים.
We just need to deliver proven goods and services to everybody.
אנו פשוט צריכים לספק מוצרים ושירותים מוכחים לכולם.
A loan or money for goods and services?
הלוואה או כסף בשביל מוצרים ושירותים?
Who have you heard talking lately that's said we have to triple production of goods and services?
את מי שמעתם לאחרונה אומר, שעלינו לשלש את הייצור של מוצרים ושירותים?
A lot of lessons to be learned in terms of how we sell goods and services to the poor.
הרבה לקחים שניתן ללמוד, איך מוכרים מוצרים ושירותים לעניים.
For example, the Gross Domestic Product of a country is a measure of the value of goods and services sold.
לדוגמא, התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של מדינה הוא מדד ערכם של מוצרים ושירותים שנמכרו.
Firms produce goods for households - that's us - and provide us with incomes, and that's even better, because we can spend those incomes on more goods and services.
חברות מייצרות מוצרים עבור משקי-בית - שזה אנחנו - ומביאות לנו הכנסה, וזה אפילו יותר טוב, מכיוון שאנו יכולים להוציא את ההכנסה על יותר מוצרים ושירותים.
And what I noticed at the beginning of my research that the Balkans had turned into a vast transit zone for illicit goods and services coming from all over the world.
כבר בתחילת המחקר שלי גיליתי שהבלקנים הפכו לאיזור נרחב של מעבר סחורות ושירותים בלתי חוקיים שהגיעו מכל רחבי העולם.
Residents of some Sandpiper Crossing or similar retirement communities may have been overcharged for goods and services.
ייתכן שדיירים של כמה מאתרי "סנדפייפר קרוסינג" או מקום דומה, חויבו חיוב יתר על מוצרים ושירותים.
Now it's typically used to market goods and services to targeted demographics, but it's a dual-use technology, because targeting is used in another context.
עכשיו בדר"כ זה משמש לשיווק סחורות ושירותים לקבוצת אוכלוסייה ייעודית, אבל זו טכנולוגיה דו-שימושית, כי איתור מטרה משמש גם בהקשר אחר.
Goods and Services Tax Return
החזר מס על סחורות ושירותים
Our initial assumption was that it was an encrypted online market for illegal drugs, which it was, but upon further inspection, we were stunned at the breadth of goods and services being traded online.
ההנחה הראשונה שלנו הייתה שמדובר בשוק מוצפן ברשת עבור סמים לא חוקיים, וכך זה היה, אך לאחר חקירה נוספת, נדהמנו לגלות איזה סחורות ושירותים מתנהלים ברשת.
And so I resolved to travel around the world examining this global criminal underworld by talking to policemen, by talking to victims, by talking to consumers of illicit goods and services.
וכך החלטתי לנסוע ברחבי העולם ולבחון את העולם התחתון הגלובלי הזה באמצעות שיחות עם שוטרים, שיחות עם קורבנות, שיחות עם צרכנים של סחורות ושירותים לא חוקיים.
We barter goods and services for vegetables, meat.
אנחנו נספק שירותים וטובין בתמורה לירקות ובשר.
You sold me half your shares of the bar for goods and services.
מכרת לי חצי מהמניות בבר בתמורה לטובין ושירותים.
Instead of our economy being about goods and services and real products and manufacturing,
במקום שהכלכלה שלנו תשען על סחורות ושרותים ותוצרת אמיתית וייצור,
You know, trade goods and services amongst each other.
אתה יודע, לסחור בינינו בסחורות ושירותים.
Is it simply an agreed-upon unit of exchange for goods and services?
האם הוא פשוט יחידה בהסכמה שמקבלים בתמורה לטובין או שירותים?
The state should not be in the business of producing goods and services because it's inefficient and incompetent.
המדינה לא צריכה להיות בעסקי ייצור הסחורות והשירותים כיוון שהיא אינה יעילה או מוצלחת בכך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 44. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo