הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "group" לעברית

ראה גם: support group group home
חפש את group ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

210
one group 123
Cannot delete a predefined Project Server group.
אין אפשרות למחוק קבוצה מוגדרת מראש של Project Server.
MimeGroup start can only be written after an address header, group end or a recipient.
ניתן לכתוב התחלת MimeGroup רק לאחר כותרת כתובת, סיום קבוצה או נמען.
This Windows group does not exist.
קבוצה זו של Windows אינה קיימת.
Tells which group of EventType classes the rule belongs to.
קביעה לאיזו קבוצה של מחלקות EventType שייך הכלל.
You cannot use Help for Lotus 1-2-3 Users while in group edit mode.
אין באפשרותך להשתמש בעזרה עבור משתמשי Lotus 1-2-3 בעת הימצאות במצב עריכת קבוצה.
Select a person or a group from this SharePoint site.
בחר משתמש או קבוצה מאתר SharePoint זה.
InfoPath cannot automatically create a field or group in the section containing this control.
ל - InfoPath אין אפשרות ליצור אוטומטית שדה או קבוצה במקטע המכיל פקד זה.
This administrative group is in pure Exchange 5.5 mode.
קבוצה ניהולית זו נמצאת במצב Exchange 5.5 טהור.
You cannot add one group of contacts to another using Outlook Hotmail Connector.
אין באפשרותך להוסיף קבוצה אחת של אנשי קשר לקבוצה אחרת באמצעות Outlook Hotmail Connector.
Create a new SharePoint group. This group will be available throughout this Site Collection.
צור קבוצה חדשה של SharePoint. קבוצה זו תהיה זמינה ברחבי אוסף אתרים זה.
Cannot delete this group because it owns another group.
אין אפשרות למחוק קבוצה זו מאחר שהיא מוגדרת כבעלים של קבוצה אחרת.
You cannot add a group directly to the Groups collection. You can add a group to the SiteGroups collection.
אין באפשרותך להוסיף קבוצה ישירות לאוסף Groups. באפשרותך להוסיף קבוצה לאוסף SiteGroups.
Default Geographic Information System layer identifier for assets in this asset group.
מזהה שכבת ברירת מחדל ב - Geographic Information System עבור רכוש בקבוצת רכוש זו.
You cannot rename FrontPage discussion group articles.
לא ניתן לשנות את שמותיהם של מאמרי קבוצות דיון ב - FrontPage.
Please select an account that is a member of the PrivUserGroup security group and try again.
בחר חשבון המהווה חבר בקבוצת האבטחה PrivUserGroup ונסה שוב.
Log on to the computer with a user account that is a member of the local Administrators group.
היכנס למחשב עם חשבון משתמש המוגדר כחבר בקבוצה Administrators המקומית.
MimeGroup end can only be written while group writing is in progress.
ניתן לכתוב סיום MimeGroup רק בזמן שכתיבת הקבוצה מתבצעת.
Members of this management role group can manage Unified Messaging organization, server, and recipient configuration.
חברים בקבוצת תפקידי ניהול זו יכולים לנהל תצורות של ארגונים, שרתים ונמענים של Unified Messaging.
Members of this management role group can perform searches of mailboxes in the Exchange organization for data that meets specific criteria.
חברים בקבוצת תפקידי ניהול זו יכולים לבצע חיפושים בתיבות דואר בארגון Exchange אחר נתונים העונים על קריטריונים ספציפיים.
Members of this management role group can view recipient and configuration objects and their properties in the Exchange organization.
חברים בקבוצת תפקידי ניהול זו יכולים להציג אובייקטי נמען ותצורה ואת המאפיינים שלהם בארגון Exchange.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16466. מדויק: 16466. זמן שחלף: 120 ms.

one group 123

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo