הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "guesswork" לעברית

חפש את guesswork ב: הגדרה מילים נרדפות
ניחוש
השערה
ניחושים
הניחושים
מהימורי
מניחוש
בניחושים
מניחושים
לניחושים
The fact is, behavioral analysis Is really just intellectual guesswork.
למעשה, ניתוח התנהגות הוא רק ניחוש אינטלקטואלי.
Our baby only sees shapes and colors right now, Mom, - so I think it would really just be guesswork.
התינוקת שלנו רואה רק צורות וצבעים כרגע, אמא, אז לדעתי, זה יהיה רק ניחוש.
So, it's all been guesswork.
אז, הכל עבודה של השערה.
It's still murky psychological guesswork, though.
זו עדיין השערה פסיכולוגית אפלה.
We need facts, not guesswork.
ג"ו אנחנו צריכים עובדות, לא ניחושים.
This is all educated guesswork for a man my age.
כל זה משכיל ניחושים לאדם בגיל שלי.
Joe, we need facts, not guesswork.
ג"ו אנחנו צריכים עובדות לא ניחושים.
But if he doesn't do that, all this is guesswork.
אם הוא לא יעשה זאת, הכל ניחושים.
A little UV analysis, some guesswork, I come up with "The Fugitive".
בעזרת ניתוח אולטרה-סגול, קצת ניחושים, מצאתי את הנמלט.
Very little. Very little. Morphology and a lot of guesswork.
מעט מאוד. מורפולוגיה והרבה ניחושים.
It's dependent on guesswork of diagnoses and drug cocktails, and so something either works or you die.
היא מסתמכת על ניחושים באבחנות ותערובות תרופות כך שאו שזה עובד או שאתה מת.
I'm not interested in guesswork, gentlemen.
לא מעניינים אותי ניחושים רבותי -
It's guesswork, fake numbers.
זהו ניחוש, מספרים לא נכונים
It's still murky psychological guesswork, though.
אלה עדיין ניחושים לא מבוססים
This is all just guesswork.
אלה רק ניחושים.
Well, that's an expensive piece of guesswork.
טוב, זה חתיכת ניחוש
No guesswork, colonel.
שום ניחוש, קולונל.
It's all guesswork.
אלה רק ניחושים.
Come on, we both know the 40-week thingis just guesswork.
בחייך, שנינו יודעים שבשבוע ה -40הדברים הם בגדר ניחוש.
It's like all knowledge. It's conjectural, guesswork, tested by observation, not derived from it.
הוא כמו כל סוגי הידע. מערכת של השערות, ניחושים, שנבחנת ע"י תצפית, לא נגזרת ממנה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 79. מדויק: 79. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo