הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "hand over" לעברית

חפש את hand over ב: הטיות מילים נרדפות
למסור
להעביר
יד על תן לי
תעביר לי
תביא לי
תני לי
יד מעל
ידו על
תן את
תמסור אמסור
תמסרי
מוסר
נמסור

הצעות

The thief forced her to hand over the money.
הגנב אילץ אותה למסור את כספה.
You are required to hand over all information.
אתם מחויבים למסור את כל המידע שלכם.
How did Jack manage to hand over the pen?
איך ג"ק הצליח להעביר את העט.
To get Sam to hand over that building in Queens for her parents.
לגרום לסאם להעביר את הבניין הזה בקווינס להוריה.
Now hand over your cadet badge.
עכשיו יד על התג צוער שלך.
Like someone was holding his hand over my mouth.
כאילו מישהו מחזיק שלו יד על הפה שלי.
Like someone held their hand over his nose and mouth.
כאילו מישהו החזיק שלהם למסור את אפו ואת פיו.
So unless you hand over whatever evidence you claim to possess,
אז אלא אם כן אתה למסור ראיות מה שאתה טוען שיש לו,
Let me hand over my gun.
תן לי למסור את האקדח שלי.
How she should just hand over her wallet if someone wanted it.
שהיא תמיד צריכה למסור את הארנק שלה אם מישהו רוצה אותו.
So we can't hand over that laptop.
אז אנחנו לא יכולים למסור מחשב נייד.
How about you hand over those case files so we can decide for ourselves?
איך עלייך למסור אותם קבצים במקרה כך שאנו יכולים להחליט עבור עצמנו?
Y'all can go ahead and hand over your guns now.
אתם יכולים למסור את האקדחים שלכם עכשיו.
Because we were just there to hand over Sergio.
כיוון שהיינו רק שם למסור סרג'יו.
Now hand over all your money.
עכשיו למסור את כל הכסף שלך.
Go to maroni And ask him politely to hand over your little man.
עבור למרוני ושואל אותו בנימוס למסור האיש הקטן שלך.
I must hand over the ashes of Edmea Tetua
עליי למסור את האפר של אדמאה טטואה.
And she would have no reason not to hand over the Witchblade immediately.
ואין לה שום סיבה שלא למסור את הוויצ'בלייד מיידית
She still has to hand over a list of his donors.
היא עדיין צריכה למסור את רשימת התורמים שלו.
It was your idea to hand over those logs.
זה היה הרעיון שלך למסור את היומנים האלה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1206. מדויק: 1206. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo