הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "handcuffed" לעברית

חפש את handcuffed ב: הגדרה מילים נרדפות
כבול
באזיקים אזוק
אזק
אזוקים
כבלת
כבל
קשרת
אזקת
כבולים
כבלו
לכבול
אזוקות
ואזקו אותי
כפות
I was handcuffed to the bed in my underwear where l remained for...
הייתי כבול למיטה, בתחתונים בלבד, ושם נשארתי במשך...
He's right there, handcuffed in the backseat of my car.
הוא שם, כבול במושב האחורי של הרכב שלי.
You were handcuffed, not blindfolded.
הייתם באזיקים, כיסה את העיניים לא.
I want to see a bunch of white kids getting handcuffed.
אני רוצה לראות חבורת ילדים לבנים באזיקים.
It was two against one and I was handcuffed.
זה היה שניים נגד אחד ואני הייתי אזוק.
Like you haven't been handcuffed by a girl in a motel before.
כמוך שלא היה אזוק ידי ילדה במוטל לפני.
I asked if you'd ever been handcuffed.
שאלתי אם היית אי פעם באזיקים.
"Even though Councilman Donovan was handcuffed to that chair"
למרות שחבר המועצה דונובן נכבל באזיקים לכיסא הזה
Why didn't you tell me you handcuffed Mrs Rheiman?
מדוע לא אמרת שקשרת אותה באזיקים?
And you just stay here handcuffed where you can't hurt anybody...
ואתה פשוט להישאר כאן באזיקים שבו אתה לא יכול לפגוע באף אחד...
You're saying you handcuffed my brother to a roof
אתה אומר שכבלת, באזיקים את אחי לגג
When last seen, he was handcuffed and on foot.
מתי ראה בפעם האחרונה, הוא נכבל באזיקים וברגל.
Thorpe would rather pay... than having us drag three handcuffed suspects through his family-friendly lobby.
ת'ורפ יעדיף לשלם מאשר שנגרור 3 חשודים באזיקים דרך לובי הבידור שלו.
He was handcuffed to some guy - a guard.
הוא נכבל באזיקים לאיזה בחור - שומר.
Last time I helped you out with a deal, I ended handcuffed to a bench.
פעם אחרונה שעזרתי לך עם עסקה, מצאתי את עצמי אזוק לספסל.
Mills, we can lower you in upside down, get the victims handcuffed to some webbing,
מילס, שאנחנו יכולים להוריד אותך במהופך, לקבל את הקורבנות באזיקים לכמה חגורה,
Then, come on over here and get yourself handcuffed like a good person.
אז, בוא לכאן ולקבל את עצמך באזיקים כמו בן אדם טוב.
The perp is upstairs, and I'm down here handcuffed?
הפושע למעלה ואני כאן למטה כבול כן.?
What a shame to be handcuffed by the very people you're supposed to be in business with.
איזו השפלה להיות אזוק על-ידי האנשים שאתה אמור לעשות איתם עסקים.
Here you see him blindfolded and handcuffed.
כאן אתם יכולים לראות אותו עם כיסוי עיניים ואזיקים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 328. מדויק: 328. זמן שחלף: 154 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo