הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "has been" לעברית

הצעות

176
133
133
116
No search has been BeginApplyOneTimeSearch before calling EndApplyOneTimeSearch.
לא אותחל כל חיפוש. קרא ל - BeginApplyOneTimeSearch לפני הקריאה ל - EndApplyOneTimeSearch.
This is an internal error: This request cannot be completed because the Filter Daemon has been shutdown.
זוהי שגיאה פנימית: אין אפשרות להשלים בקשה זו כיוון שפעולת שרת Daemon של המסנן הופסקה.
No player engines were found. Please ensure Banshee has been cleanly installed.
לא נמצאו מנועי ניגון. נא לוודא כי Banshee הותקן בצורה נקייה.
Choose what to do with a PostScript file after it has been processed.
בחרו מה לעשות בקובץ PostScript לאחר עיבודו.
Illegal immigration has been happening forever.
אני לא אחראי לזה, הגירה בלתי חוקית קורה מאז ומעולם.
Your mobile device has been denied access to the server via Exchange ActiveSync because of server policies.
גישת המכשיר הנייד שלך לשרת דרך Exchange ActiveSync נדחתה עקב מדיניות שרת.
Access to the Exchange admin center has been blocked by your organization.
הגישה למרכז הניהול של Exchange נחסמה על-ידי הארגון שלך.
The compliance label you selected couldn't be set because Information Rights Management has been disabled for Outlook.
לא היתה אפשרות להגדיר את תווית התאימות שבחרת מאחר שניהול זכויות מידע הפך ללא זמין עבור Outlook.
A client has been granted access to the Proxy Address Calculation RPC interface.
הוענקה ללקוח גישה לממשק RPC של חישוב כתובות Proxy.
This icon on the WiFi Networks list indicates that a network has been excluded.
סמל זה ברשימת הרשתות ה - WiFi מציין שאותה רשת מנועה.
Total number of times UserContext reInitialization has been attempted in the last hour.
המספר הכולל של פעמים שבהן בוצע ניסיון אתחול מחדש של UserContext בשעה האחרונה.
The form has been opened for editing in InfoPath.
הטופס נפתח לעריכה ב - InfoPath.
An entry has been added to the Windows event log of the server.
נוסף ערך ליומן האירועים של Windows בשרת.
Dell has been serving small and medium businesses for nearly 25 years.
Dell מספקת שירות לעסקים קטנים ובינוניים כבר כמעט 25 שנה.
This product has been tested and validated on Dell systems.
מוצר זה נבדק ואומת במערכות של Dell.
Your request to enter into a Purchase Plan Agreement with Dell Financial Services Canada Limited has been confirmed.
הבקשה שלך ליצור הסכם תוכנית רכישה עם השירותים הפיננסים בע"מ של Dell בקנדה אושרה.
[ProductName] has been removed from your computer.
[ProductName] הוסר מן המחשב שלך.
This member cannot be accessed after the FreeformBuilder object has been converted to a shape.
אין גישה לחבר זה לאחר שהאובייקט FreeformBuilder הומר לצורה.
Diagram validation has been stopped because there are too many issues for Visio to track.
אימות דיאגרמה הופסק מכיוון שיש בעיות רבות מדי למעקב עבור Visio.
Cannot access shared memory, AppDomain has been unloaded.
אין אפשרות לגשת לזיכרון משותף, טעינת AppDomain בוטלה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 25354. מדויק: 25354. זמן שחלף: 296 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo