הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "head of state" לעברית

חפש את head of state ב: מילים נרדפות
ראש מדינה
ראש המדינה
נשיא המדינה
כראש המדינה
לראש מדינה
לראש המדינה
A Grand Marshal cannot be head of state.
מרשל בדרגה גבוהה לא יכול להיות ראש מדינה.
He refuses to meet with anyone other than a head of state.
הוא מסרב להיפגש עם מישהו שאינו ראש מדינה.
What are my responsibilities, as head of state?
מהי האחריות שלי בתור ראש המדינה?
And you can't have a state dinner without a head of state.
לא נוכל לקיים ארוחת ערב רשמית ללא ראש המדינה.
The images show the Head of State completing each stage of the process.
התמונות מראות את נשיא המדינה משלים את הצבעתו.
Look at him now He's the head of state
תסתכלו עליו עכשיו הוא נשיא המדינה
It's not every day that a head of state goes missing; they want answers.
לא בכל יום ראש מדינה נעלם, הם רוצים תשובות.
The EU is urging a head of state to mediate.
האיחוד האירופי מחפש ראש מדינה לתפקיד מגשר.
Let's get back to protecting our foreign head of state, shall we?
בואו נחזור להגנה על ראש המדינה הזרה שלנו, בסדר?
I must say, I feel rather like a head of state!
אני חייב לומר, אני מרגיש קצת כמו ראש המדינה!
I'm aware I'll never be great A head of state?
אני מודע לכך שלעולם לא אהיה מישהו גדול ראש מדינה?
This is the first time each head of state will be meeting together at the White House.
זוהי הפעם הראשונה כל ראש המדינה יהיה פגישה יחד בבית הלבן.
And so I went to each of those countries at least six times, met with the head of state probably two or three times.
וכך הלכתי לכל אחת מהמדינות האלה לפחות שש פעמים, נפגשתי עם ראש המדינה כנראה פעמיים או שלוש.
I can see any head of state, any executive I want, at any time, because I'm not selling laptops. OK? I have no shareholders.
אני יכול לפגוש את ראש המדינה, וכל מנהל שארצה, בכל זמן, מפני שאני לא מוכר לפטופים. אוקיי אין לי מחזיקי מניות.
We went to the six, and in each case the head of state said he would do it, he'd do a million.
הלכנו לשש, ובכל מקרה ראש המדינה אמר שהוא יעשה את זה, הוא יקח מליון.
The plague doesn't care if you're rich or poor... common man or nobleman or head of state but it's reached Ispahan.
למגיפה לא אכפת אם אתה עשיר או עני, איש פשוט או אציל, או ראש מדינה, אבל היא הגיעה לאספהאן.
Yes, but do not know if I can, Head of State... Cabinet, forgiveness.
כן, אבל לא יודעים אם אני יכול, ראש המדינה...
Biggest man in town He's the head of state
האדם הגדול מהשכונה הוא ראש המדינה
And you become the head of state.
ואתה נעשה ראש המדינה.
She's the head of state.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 68. מדויק: 68. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo