הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "hesitant" לעברית

חפש את hesitant ב: הגדרה מילים נרדפות
מהסס
מהוסס
הססן
הססני
מהססת
היססתי
היסס
מהססים
הססנית
מהוססים
מהססות
המהססים
הססתי
להסס
So I'm really hesitant to mention this.
אז אני באמת מהסס לדבר הזה.
Don't be hesitant to receive it since you deserve it
אל תהיה מהסס לקבל אותו מאז שמגיע לך את זה
I was hesitant, not sure of his meaning.
הייתי מהוסס, לא בטוח למה הוא מתכוון.
Both you and I are those whom Heaven wants to get rid of If more hesitant
גם אתה ואני הם אלה שמים שרוצה להיפטר מ אם מהוסס יותר
I just need you people to know that I'm not being hesitant.
אני רק רוצה שתדעו שאני לא הססן.
So we're most likely looking at one unsub who's hesitant and another one who actually enjoys it.
אז קרוב לוודאי שמדובר בחשוד אחד הססן וחשוד שני שבאמת נהנה מזה.
to go where I was hesitant to.
כדי ללכת לאן שאני היה מהסס.
So, I'm hesitant to give you any tips about neuroscience or psychology.
לכן, אני מהסס לתת לכם טיפים לגבי מדעי המוח או פסיכולוגיה.
He was hesitant, but I convinced him to go through with it.
הוא היה מהוסס, אבל שכנעתי אותו ללכת עם זה עד הסוף.
And here he is, yet you seem hesitant to seize that opportunity.
והנה הוא, עם זאת, אתה נראה מהסס לנצל את ההזדמנות.
It's the first time I have ever felt hesitant about giving Nora what she wants.
זו הפעם הראשונה שאני מהסס אם לתת לנורה מה שהיא רוצה.
After we lost your tachyon prototype, I can understand why you were hesitant to trust us.
אחרי שאבדנו את האב-טיפוס טכיון שלך, אני יכול להבין מדוע היית מהסס לסמוך עלינו.
On the contrary, we'll blame you for going if you're hesitant.
לְהֶפֶך, נצטרך מאשים אותך על שחזרת אם אתה מהסס.
Because of the institutionalized nature of science, scientists have become more hesitant to challenge perceived truth.
בשל אופיו של מדע הממוסד, מדענים הפכו יותר מהסס לקרוא תיגר האמת נתפס.
You being my new boss, I'm hesitant to point out that it...
את נהיית הבוס החדש שלי, אני מהסס אם לציין שזה...
I'm hesitant to judge whether or not we've accomplished the first part of what had to be done with this fiscal stability
אני מהסס לשפוט אם או לא השגנו החלק הראשון של מה היה צריך להיעשות עם יציבות פיסקאלית זו
You've come to collect me in person. I'm hesitant to ask, but why?
באת לאסוף אותי בעצמך, אני מהסס אם לשאול?
To be honest, I'm hesitant to even present this because it seems so obvious, but we go with the PTSD defense.
בכנות, אני מהסס אפילו להציג את הרעיון כי הוא מובן מאליו, אבל אנחנו יכולים ללכת על טיעון "הלם קרב".
Well, don't sound so hesitant, or the maitre d' will kill himself!
ובכן, לא נשמע כל כך מהוסס, או המלצר ראשי יהרוג את עצמו!
Sir, forgive me if this isn't the case, but you seem a bit hesitant.
אדוני, יסלחו לי אם זה לא במקרה, אבל אתה נראה קצת מהוסס.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 121. מדויק: 121. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo