הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "hieroglyphs" לעברית

חפש את hieroglyphs ב: הגדרה מילים נרדפות
הירוגליפים
כתב חרטומים
כתב החרטומים
כתב-חרטומים
These hieroglyphs are all the same.
הירוגליפים אלה הם כולם אותו הדבר.
Those hieroglyphs - a British archaeologist just published a paper on them.
אלה הירוגליפים - ארכיאולוג בריטי פשוט פרסם מאמר עליהם.
You can give it to us in numbers, letters, hieroglyphs.
את יכולה להביא אותו לנו במספרים, אותיות, כתב חרטומים.
If you can read hieroglyphs.
אם אתה יכול לקרוא כתב חרטומים.
Look, I copied down the hieroglyphs in my notebook before we set off...
תראה, העתקתי את כתב החרטומים במחברת שלי לפני שיצאנו לדרך...
Now, the hieroglyphs on the wall are all out of order and from various different dynasties and at first glance, they don't make any sense.
כתב החרטומים על הקיר לא מסודר, ומשושלות שונות ובמבט ראשוני אין בזה שום היגיון.
It looks like the hieroglyphs were the key to everything.
זה נראה כמו הירוגליפים היו המפתח לכל דבר.
A Canopic jar with some hieroglyphs and some unusual markings.
כד קנופי עם הירוגליפים וסימנים בלתי רגילים.
These hieroglyphs are remarkably similar to the Sumerian I found on our ancient tablet.
הירוגליפים אלו דומים להפליא אל השומרית מצאתי על הלוח העתיק שלנו.
One witness saw strange symbols on the hull, which he likened to Egyptian hieroglyphs.
עד אחד ראה סימנים מוזרים על הספינה, אשר דימה כדי הירוגליפים מצריים.
The hieroglyphs are a little difficult to make out.
קצת קשה להבין הירוגליפים
Ancient Egyptian hieroglyphs.
הירוגליפים מצריים עתיקים.
You said you found hieroglyphs in his chest.
אמרת שמצאת הירוגליפים בחזה שלו.
Meticulous hieroglyphs told the whole story.
כתב חרטומים מדויק סיפר את הסיפור במלואו.
Okay, the mathematical combination is based on these hieroglyphs.
טוב, השילוב המתמטי מבוסס על כתב החרטומים הזה.
Sorry, I'm not really up on my hieroglyphs.
מצטער, אני לא באמת תלוי בכתב החרטומים שלי.
Maybe these hieroglyphs are some kind of instructions.
אולי ההירוגליפים האלה הם סוג של הוראות.
We believe the ancient hieroglyphs hold the key,
רק רגע אנחנו מאמינים שההירוגליפים, העתיקים הם המפתח
Well that would explain why the hieroglyphs are all jumbled.
זה עשוי להסביר למה כתב החרטומים מבולבל לגמרי.
These hieroglyphs described a specific set of powers greater than any man can possess.
כתבי החרטומים האלו מתארים כוחות מסוימים, גדולים יותר משיש לכל אדם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 64 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo