הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "hieroglyphs hold the" לעברית

We believe the ancient hieroglyphs hold the key,
רק רגע אנחנו מאמינים שההירוגליפים, העתיקים הם המפתח
We believe the ancient hieroglyphs hold the key, And our finest scholars are decoding them as we speak.
אנחנו מאמינים שההירוגליפים העתיקים הם המפתח, ומיטב המלומדים שלנו שוקדים על פענוחן בעוד אנו מדברים.

תוצאות נוספות

Hold the Ctrl key to create multiple rulers.
החזק את מקש Ctrl לחוץ כדי ליצור סרגלים מרובים.
The collection that holds the tables for this DataSet.
האוסף שבו נמצאות הטבלאות של DataSet זה.
Hold the Shift key to constrain the selection to a square that's in perspective.
הקישו Shift להגבלת הבחירה לריבוע הנמצא בפרספקטיבה.
To zoom, hold the phone horizontally.
כדי להגדיל ולהקטין את התצוגה, החזק את הטלפון בצורה אופקית.
Open your heart to me, baby I hold the lock and you hold the key -
פתח את ליבך, מותק אני מחזיקה במנעול ואתה מחזיק במפתח
Hold the microphone against the receiver and I'll hold the recorder.
תחזיק את המיקרופון ליד הפומית ואני אחזיק את מכשיר ההקלטה.
Then they can hold the fair!
אז הם יכולים להיות אחראים על היריד!
Well, we put it on hold - the engagement.
ובכן, אנחנו שמים את זה בהמתנה - האירוסין.
But today whoever holds the latest Stark weapons rules these lands
אבל כיום, מי שמחזיק, בכלי הנשק המתקדמים של סטארק.
If you think you can hold the North with this -
אם אתה חושב שאתה יכול - להחזיק בצפון עם זה
You always hold the cue stick wrong.
אתה תמיד מחזיק לא נכון את המקל מה?.
Ouija says I hold the money.
לוח הסיאנס אמר שאני אחזיק את הכסף.
Dogs? -Uri, hold the camera.
כלבים אורי, תחזיק את המצלמה -.
I got horns that hold the muffins
"יש לי קרניים שמחזיקות את המאפים,
I can't hold the wheel.
אני לא מצליח להחזיק את ההגה, המפקד!
men hold the power to control the world.
אבל עכשיו, האדם מחזיק בכוח לשלוט על העולם.
Can you please hold the - Thank you.
אתה יכול בבקשה להחזיק - תודה לך.
I can't hold the water.
אני לא יכול להחזיק את המים בפה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3140. מדויק: 2. זמן שחלף: 219 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo