הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "high quality" לעברית

חפש את high quality ב: מילים נרדפות
באיכות גבוהה
איכותי
איכות גבוהה
האיכות הגבוהה
סטנדרט גבוה

הצעות

OptiPlex Desktops deliver the best customer experience in the markets we serve by delivering reliable, high quality technology.
מחשבים שולחניים מדגם OptiPlex מספקים את חוויית הלקוח הטובה ביותר בשווקים שאנו משרתים, באמצעות אספקת טכנולוגיה אמינה באיכות גבוהה.
Vorbis is an open source, lossy audio codec with high quality output at a lower file size than MP3.
Vorbis הנו מקודד בעל אבדן נתונים בקוד פתוח עם פלט באיכות גבוהה יותר בקבצים קטנים יותר מאשר MP3.
Do you have any high quality reading material, Marlene?
יש לך חומר קריאה איכותי כלשהו, מרלין?
Where could Farnsworth have minted such a high quality fake?
היכן פארנסוורת' יכול היה לטבוע זיוף איכותי כזה?
The PowerEdge server towers are designed to deliver high quality and reliability at a consistently low acquisition cost with exceptional price/performance.
מגדלי השרת של PowerEdge מתוכננים לספק איכות גבוהה ואמינות בעלות רכישה נמוכה באופן עקבי עם יחס ביצועים/מחיר יוצא דופן.
Cell build process provides for high quality in every server manufactured
תהליך בניית תאים מבטיח איכות גבוהה לכל שרת שיוצר
Recording has no noise and is of high quality.
אין רעש בהקלטה והיא באיכות גבוהה.
Engineered for high quality (30 watts total) stereo sound.
מתוכנן לצליל סטריאו באיכות גבוהה (סה"כ 30 וואט).
and this error also occurs with high quality media...
ותקלה זאת מתרחשת עם מדיה באיכות גבוהה...
So the first point is bring basic services inside the favelas with high quality.
אז הנקודה הראשונה היא להביא שירותים בסיסיים לתוך הפאבלות באיכות גבוהה.
That's some high quality tiger blood you're getting there.
זה קצת דם נמר איכות גבוהה אתה מקבל שם.
I imagine her plants were of high quality.
אני מתארת לעצמי שהשתילים שלה היו באיכות גבוהה.
It's not high quality, but it's clear enough.
הצילום לא באיכות גבוהה אבל הוא ברור מספיק.
of high quality to those who can pay.
באיכות גבוהה לאלה שיכולים לשלם!.
Still retrieving high quality photo. We'll show it as soon as it arrives.
עדיין מאחזר תמונה באיכות גבוהה. אנו נציג אותה ברגע שהיא תגיע.
HDMI - Rapid transfer of high quality video and audio in a pure uncompressed digital state for plug and play simplicity.
HDMI - העברה מהירה של וידאו ושמע באיכות גבוהה במצב דיגיטלי טהור ולא דחוס, לקבלת פשטות מסוג הכנס-הפעל.
Dual integrated high quality speakers and dual integrated noise cancelling digital array microphones
שני רמקולים משולבים באיכות גבוהה ושני מיקרופוני מערך דיגיטליים, מבטלי רעשים, משולבים
The leather is too high quality to be mass-produced, and it's hand-stitched.
העור איכותי מכדי להיות יצור המוני, וזה נתפר ביד.
You just need a few high quality pieces, and we'll build from there.
אתה רק צריך כמה חתיכות באיכות גבוהה, ואנו לבנות משם.
Well, it does say... the food is high quality.
טוב, כתוב שהאוכל באיכות גבוהה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 120. מדויק: 120. זמן שחלף: 173 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo