הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "history" לעברית

ראה גם: ancient history
חפש את history ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Delete temporary files, history, cookies, saved passwords, and web form information.
מחק מידע לגבי טפסי אינטרנט, קבצים זמניים, היסטוריה, קבצי Cookie וסיסמאות שמורות.
Query/Update out of office history operation.
בצע שאילתה עבור/עדכן פעולת היסטוריה של 'מחוץ למשרד'.
Common history list for all Web Analytics workflows
רשימת היסטוריה משותפת עבור כל זרימות העבודה של Web Analytics
Workflow association task lists and history lists must exist in the same SPWeb as the list that they are associated with.
רשימות משימות שיוך של זרימת עבודה ורשימות היסטוריה חייבות להימצא באותו SPWeb כמו הרשימה שאליה הן משויכות.
[CompositeState - WFR3] - A composite state can have at most one shallow history vertex.
[CompositeState - WFR3] - למצב מורכב יכול להיות קודקוד אחד של היסטוריה רדודה לכל היותר.
[StateMachine - WFR5] - There can be no history vertices in the top state.
[StateMachine - WFR5] - לא יכולים להיות קודקודי היסטוריה במצב העליון.
A history point can only be added if EnableHistory is set to true.
ניתן להוסיף נקודת היסטוריה רק אם EnableHistory מוגדר כ - True.
Unlock and close out of office history property stream.
בטל נעילה וסגור זרם מאפיינים של היסטוריה של 'מחוץ למשרד'.
How come you know so much about Japanese history?
איך זה שאתה יודע כל כך הרבה על היסטוריה יפאנית?
Invalid value for session state history.
ערך לא חוקי עבור היסטוריה של מצב הפעלה.
Rhino and Santos have a history.
ל "ריינו" וסנטוס יש היסטוריה.
What happens now is not with fate or history or God.
מה שקורה עכשיו הוא לא עם גורל או היסטוריה, או אלוהים.
Any history of alcohol or substance abuse?
יש לך היסטוריה של צריכת אלכוהול או חומרים אסורים?
"Well-behaved women seldom make history"?
"נשים מחונכות רק לעתים רחוקות לעשות היסטוריה"?
And speaking of exes with complicated history...
אם כבר מדברים על בני זוג לשעבר עם היסטוריה מסובכת...
No memory, no medical history?
אין לו לא זכרון ולא היסטוריה רפואית?
I think you have a history of choosing inappropriate or unavailable men.
אני חושבת שיש לך היסטוריה של בחירה בגברים לא מתאימים או בלתי ניתנים להשגה.
Lucky somebody paid attention during history class.
מישהו בר מזל הקדיש תשומת לב במשך סוג היסטוריה.
Police Arlington is like a history of our department, history of the fallen.
משטרת ארלינגטון היא כמו היסטוריה של המחלקה שלנו, היסטוריה של הנופלים.
There are Exchange connectivity issues. Your conversation history cannot be retrieved.
קיימות בעיות קישוריות של Exchange. אין אפשרות לאחזר את היסטוריית השיחות שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17002. מדויק: 17002. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo