הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "honk" לעברית

ראה גם: honk the horn
חפש את honk ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לצפור
לצפצף
צפירה
הונק
תצפור צופר
אצפור
צופרים
תצפרי
צפר
תצפרו
תצפצף
צפרו
יצפרו
יצפור
מצפצפות
צפרי

הצעות

No, these guys can honk all they want.
לא, הם יכולים לצפור כמה שהם רוצים.
Remember, honk twice if there's trouble.
זכור, לצפור פעמיים אם יש צרות.
[tires screech, horns honk]
[חריקת גלגלים, קרנות צפירה]
(Geese honk, sheep bleat)
(אווזי צפירה, כבשים פועים)
He moves a muscle, you honk that horn!
הוא נע שריר, אתה לצפור כי קרן!
I used to try to make the truckers honk their horns.
הייתי מנסה לגרום לנהגי משאיות לצפור בצופר שלהם.
You can honk all you like.
אתם יכולים לצפור כמה שאתם רוצים.
Are you going to honk at it, go around?
"האם אתה הולך לצפור בזה, ללכת מסביב?
That's all I get is a honk?
כל מה שאני מקבלת זה צפירה?
Time to honk your nose and pull your underwear over your head.
השעה לצפור באף שלך ולמשוך את התחתונים שלך מעל לראש.
[speaking foreign language] [police sirens blaring] [background chatter] [car horns honk]
[מדבר בשפה זרה] [סירנות משטרה בקולי קולות] [פטפוט רקע] [צופרי מכוניות צפירה]
And other than having to honk when we want to get out of the garage, she's... she's really been no problem at all.
וחוץ מאשר לצפור לה כשאנחנו רוצים שתצא מהחנייה, היא ממש לא היוותה בעיה.
But guys, if you fall too far behind, don't be afraid to honk, OK?
אבל חבר"ה, אם תישארו יותר מדי מאחור אל תתביישו לצפור, בסדר?
[Phones ring, chime, honk] Sadie's having a party at her aunt's house.
[טבעת מספרי טלפון, צלצול, צפירה] סיידי של עושים מסיבה בביתו של דודתה.
He kept motioning frantically for the truck to stop, but the driver thought he wanted him to honk.
הוא כל הזמן סימן, למשאית לעצור אבל הנהג חשב שהוא ביקש ממנו לצפור.
I told him to honk because I wasn't sure if I was ready for the streams to cross just yet.
אמר לו לצפור, כי לא הייתי בטוח אם הייתי מוכן לזרמי לחצות עדיין.
"Honk if you want a..."
צפירה אם אתה רוצה" ..."
Did people honk?
(צוחק) האם אנשים לצפור?
Give her a honk.
תן לה צפירה.
(Honk) (Applause) And when you get a very small one - (Honk) This is what the kids teach you.
(צפירה) (מחיאות כפיים) וכאשר נשארת חתיכה מאוד קטנה - (צפירה) זה מה שהילדים מלמדים אותנו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 179. מדויק: 179. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo