הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "however" לעברית

ראה גם: however long
חפש את however ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

86
Swords however, never get tired.
חרבות בכל אופן, לעולם לא מתעייפות.
however, I cannot allow your research to continue.
בכל אופן, אני לא יכול להרשות למחקר שלך להימשך בדיקת התאימות של הפרומיצין.
Swords however, never get tired.
למרות זאת חרבות אף פעם לא מתעיפות.
Your life, however, is!
את החיים שלך בכל אופן, שווה!
The truth however is much more sinister.
האמת, בכל אופן, הרבה יותר מרושעת...
Your superiors, however, are.
הממונים עלייך, בכל אופן, מעוניינים.
When you do this, however, Dreamweaver does not create a Smart Object.
עם זאת, במצב כזה Dreamweaver לא יוצר אובייקט חכם.
When you copy and paste from Photoshop, however, no live connection to the original file is maintained.
עם זאת, בהעתקה ובהדבקה מתוך Photoshop, לא נשמר חיבור חי לקובץ המקורי.
If you click the button, however, Dreamweaver does not display anything.
עם זאת, Dreamweaver אינו מציג דבר בשעת לחיצה על הלחצן.
The World Wide Web (W3SVC) service is running, however, you must exit and restart Setup to continue.
השירות World Wide Web (W3SVC) פועל. עם זאת, עליך לצאת ולהפעיל מחדש את תוכנית ההתקנה כדי להמשיך.
The RecipientDisplayType of target object 1% should be 2%, however this value is not supported.
ה - RecipientDisplayType של אובייקט היעד 1% צריך להיות 2%, אולם ערך זה אינו נתמך.
When you upgrade from a previous version of Microsoft Dynamics AX, however, the multisite functionality is inactive for all existing company accounts.
עם זאת, בעת שדרוג מגירסה קודמת של Microsoft Dynamics AX, פונקציונליות ריבוי האתרים אינה פעילה עבור כל חשבונות החברות הקיימים.
Before you enable users to make live changes on the web, however, you use Dreamweaver to make your HTML pages editable.
עם זאת, לפני שתאפשר למשתמשים להכניס שינויים מקוונים, יש להשתמש ב - Dreamweaver כדי להפוך את עמודי HTML שלך לעמודים הניתנים לעריכה.
Your laptop, however, will.
מחשב המחברת שלך, לעומת זאת, ירגיש.
They cannot, however, contain child elements or attributes.
עם זאת, הן אינן יכולות לכלול רכיבים בנים או תכונות.
Once you make a change to a type layer that requires it to be rasterized, however, Photoshop converts the vector-based type outlines to pixels.
עם זאת, לאחר ביצוע שינוי בשכבת כתב הדורש להוסיף לה רסטר, Photoshop ממירה את קווי המתאר של הכתב הווקטורי לפיקסלים.
Photoshop can save layers in a TIFF file; however, if you open the file in another application, only the flattened image is visible.
Photoshop יכולה לשמור שכבות בקובץ TIFF; עם זאת, אם תפתחו את הקובץ ביישום אחר, רק התמונה המשוטחת תוצג.
These marks are not added as page content; however, they are included in the PostScript output.
סימנים אלה אינם נוספים כתוכן במסמך; עם זאת, הם כלולים בפלט PostScript.
What we see, however, are two overlapping triangles.
מה שאנחנו רואים, לעומת זאת, הוא שני משולשים חופפים.
Teenager sisters, however, can be emotional vampires.
אחיות מתבגרות, לעומת זאת, יכולות להיות ערפדיות רגשית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8103. מדויק: 8103. זמן שחלף: 220 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo