הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "hubble" לעברית

Well, the hubble transported us to new corners of the cosmos, But in an infinite universe,
ובכן, האבל העביר אותנו לפינות חדשות של היקום, אבל ביקום אינסופי,
You say all this stuff About technology, but I remember You were pretty fired up about the hubble.
אתה אומר את כל הדברים האלה על טכנולוגיה, אבל אני זוכר אתה נורה עד די על האבל.
Hubble captured imagery so complex we can actually travel through it.
האבל בשבי הדימויים כל כך מורכב אנו יכולים לנסוע דווקא דרך זה.
~ Mr Hubble is perfectly capable.
~ מר האבל הוא מסוגל בצורה מושלמת.
Try to repair the connection the Hubble Space Telescope.
אנו מתקנים את הקשר הלוויני, לטלסקופ החלל האבל.
In a stream of staggering images Hubble revealed the powerful prolonged aurora on Saturn.
בזרם של תמונות מדהימות האבל גילה עוצמה אורורה ממושכת על שבתאי.
It would be three long years before astronauts could return with a remedy for the ailing Hubble.
זה יהיה שלוש שנים ארוכות לפני אסטרונאוטים יכולים לחזור עם תרופה עבור האבל החולה.
Just weeks to launch, the Hubble crew is training hard.
רק שבועות להשיק, הצוות האבל הוא אימון קשה.
Dr Edwin Hubble on a moveable platform
"דר' האבל על משטח נייד"
Hubble deduced that every galaxy in the universe is actually hurtling away from us.
האבל הסיק שכל גלקסיה ביקום למעשה מתרחקת מאיתנו.
We could only dream of being as dignified as Hubble.
נוכל רק לחלום להיות מכובדים כמו האבל.
Okay, Hubble, first day, do your best.
בסדר האבל, יום ראשון עשה כמיטב יכולתך.
You know the Hubble Telescope that looks up at the stars?
אתה מכיר את הטלסקופ האבל שמסתכל על הכוכבים
You heard Hubble tell us about the other victims.
שמעת את האבל מספר לנו על הקרבנות האחרים.
Just like I protected you from Hubble the other night.
בדיוק כפי שגוננתי עליך מפני האבל, באותו הערב.
I mean, look at the Hubble telescope
זאת אומרת, תראו את, טלסקופ האבל
His name's Hubble. I just got him.
שמו האבל, כרגע קיבלתי אותו.
It was very sad for John Hubble.
זה היה עצוב מאוד לג'ון האבל.
Hubble came to you, didn't he?
האבל בא אליך, נכון הוא סיפר לך שמישהו ניסה...
The whole world waited for Hubble to open its enormous eye.
העולם כולו חיכה האבל כדי לפתוח עין העצום.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4375. מדויק: 203. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo