הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "hurdle" לעברית

חפש את hurdle ב: הגדרה מילים נרדפות
משוכה
מכשול
קושי
המשוכה
המכשול
הורדל
שהמשוכה למחיר
שהמשוכה בדרך
הקושי
We always knew that would be a hurdle, but overall...
תמיד ידענו שיהיה להיות משוכה, אבל בסך הכל...
We have one more hurdle to overcome.
יש לנו עוד משוכה אחת לעבור!
We only have one hurdle left before you become a man.
יש לנו עוד מכשול אחד לפני שתהפוך לגבר.
Ted, baby doll, minor hurdle.
טד, מתוק, מכשול קטן.
When the project was still in his possession, Ben cleared every possible hurdle:
שהפרויקט עוד היה שלו, בן הסיר כל קושי אפשרי:
Convincing the pharmacist to show us the prescription might be another hurdle altogether.
משוכה נוספת תהיה לשכנע את הרוקח להראות לנו את המרשם.
And it turns out, that's a pretty high hurdle.
ומסתבר, שזו משוכה גבוהה מאד.
After a particularly difficult hurdle, she had blood on her uniform.
לאחר משוכה קשה היה לה כתם דם על הבגדים.
And that's also a higher hurdle. People drop out.
זו משוכה גבוהה יותר. עוד תרופות נושרות.
But it's a hard hurdle because we got into this legal quicksand because we woke up in the 1960s to all these really bad values: racism, gender discrimination, pollution -
אבל זו משוכה קשה כי נתקענו בביצה משפטית כי התעוררנו בשנות ה -60 לכל הערכים הגרועים האלו, גזענות, אפליה מגדרית, זיהום.
But even with that, there still was another big hurdle, and that actually brings us back to the mapping of the human genome, because we're all different.
ועם זאת, עדיין ישנה משוכה גדולה נוספת, וזה מביא אותנו חזרה למיפוי הגנום האנושי, בגלל שכולנו שונים אחד מרעיהו.
You know, as awkward as yesterday was, I really think I've cleared a hurdle.
אמנם אתמול היה מוזר מאוד, אבל אני חושבת שהתגברתי על מכשול.
No. No, sweetie, but this is, this is just a hurdle.
לא, מותק, אבל זה, זו רק משוכה.
And as a result - once we got over a little hurdle, and having to audition twice - they accepted me. And not only that - what had happened was that it changed the whole role of the music institutions throughout the United Kingdom.
ועקב כך - אחרי שהתגברנו על מכשול קטן, ונאלצתי להיבחן פעמיים - הם קיבלו אותי, ולא רק זה - מה שקרה, זה שזה שינה את כל התפקיד שממלאים מוסדות המוסיקה בכל בריטניה.
And that's also a higher hurdle.
זו משוכה גבוהה יותר.
All right, well, first hurdle:
טוב, משוכה ראשונה:
There's always another hurdle.
תמיד יש משוכה נוספת!
Springfield is a hurdle.
ספרינגפילד הוא מכשול.
Well, there is still the other hurdle.
יש מכשול נוסף.
We could hurdle that easy.
שיכולנו משוכה קלה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 100. מדויק: 100. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo