הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ice age" לעברית

חפש את ice age ב: מילים נרדפות
עידן קרח
עידן הקרח
תקופת הקרח
בעידן הקרח
לעידן הקרח
But then we get trapped by encroaching ice age.
אבל אז נלכדנו ע"י עידן קרח פולשני.
That mutation means an unstoppable worldwide ice age in a matter of days.
השינוי הזה אומר עידן קרח עולמי בלתי ניתן לעצירה בימים.
The ice age flood had left behind extraordinary scars on the landscape.
השיטפון של עידן הקרח השאיר מאחוריו צלקות בלתי רגילות על פני הנוף.
And then around the end of the last ice age, North American camels went extinct.
ואז סביב סוף עידן הקרח האחרון, הגמלים של צפון אמריקה נכחדו.
When that light started out, the Ice Age hadn't even begun.
כשהאור הזה יצא לדרכו תקופת הקרח עדיין לא התחילה.
It began to form during the last Ice Age when sea levels were 120 metres lower than they are today.
זה החל להיוצר במהלך תקופת הקרח האחרונה כאשר מפלס הים היה 120 המטר נמוך יותר שהם היום.
We can even create an ice age.
אנחנו יכולים אפילו ליצור עידן קרח.
Fourth, fifth, sixth and seventh ice age back.
רביעית, חמישית, שישית ועוד פעם עידן קרח שביעי.
We're helping our people survive an ice age.
אנחנו עוזרים לאנשינו לשרוד עידן קרח.
This system of government has allowed our culture to survive an ice age.
שיטת הממשל הזו איפשרה לתרבות שלנו לשרוד עידן קרח.
The one thing that distinguishes this ice age from all the others that have gone before.
הדבר היחיד שמבדיל את עידן הקרח הנוכחי מכל האחרים שחלפו מזמן.
With temperatures warming after the ice age, plants and animals are more plentiful,
לאחר עידן הקרח, כשהטמפרטורות עולות קל יותר למצוא צמחים ובעלי חיים
Forever! It'll even survive the next ice age.
זה אפילו ישרוד את עידן הקרח הבא.
About 1600 to 1650 there was an ice age in Northern Europe.
בערך בשנים 1600 ל -1650 היה עידן קרח בצפון אירופה.
"Let's create an ice age on planet Earth?"
"בואו ליצור עידן קרח על כדור הארץ"
I thought you were talking about global warming, not an ice age.
חשבתי שדיברת על התחממות כדה"א לא על עידן הקרח.
One percent doesn't sound like a lot, but it would cause one hell of an ice age here.
אחוז אחד לא נשמע כמו הרבה, אבל זה יגרום עידן קרח מהגהנום כאן.
Well, we were going into the worst part of the last ice age.
ובכן, נכנסנו לחלק הגרוע ביותר של עידן הקרח האחרון.
Then 10,000 years ago, exploiting a sudden change in global climate with the end of the last ice age, humans learned to farm.
ואז לפני 10,000 שנה, תוך ניצול שינוי פתאומי באקלים העולמי עם סיום עידן הקרח האחרון, בני-אדם למדו לעבד אדמה.
A colleague of mine was recording in the American Midwest around this pond that had been formed maybe 16,000 years ago at the end of the last ice age.
עמית שלי הקליט במערב התיכון האמריקאי סביב בריכה זאת שנוצרה אולי לפני 16,000 שנים בסוף עידן הקרח האחרון.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 175. מדויק: 175. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo