הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "identifier" לעברית

ראה גם: unique identifier
חפש את identifier ב: הגדרה מילים נרדפות
מזהה
למזהה
כמזהה
מזהי
במזהה

הצעות

Default Geographic Information System layer identifier for assets in this asset group.
מזהה שכבת ברירת מחדל ב - Geographic Information System עבור רכוש בקבוצת רכוש זו.
Returns a Boolean value indicating whether an identifier (Visual Basic) represents an object variable.
החזרת ערך בוליאני המציין אם מזהה (Visual Basic) מייצג משתנה אובייקט.
RecoveryComplete must not be called twice by the same resource manager identifier instance.
אין לבצע קריאה ל - RecoveryComplete פעמיים באמצעות אותו מופע של מזהה מנהל משאבים.
The workflow service scope identifier was not recognized as a valid Guid.
מזהה טווח של שירות זרימת העבודה לא זוהה כ - Guid חוקי.
String identifier for the zone that the Web Part belongs to.
מזהה מחרוזת עבור האזור שאליו משתייך ה - Web Part.
GetViewNode must be called with a valid identifier.
GetViewNode חייב להיקרא עם מזהה בר תוקף.
'Group' or an identifier expected.
נדרש 'Group' או מזהה.
'Group' not allowed in this context; identifier expected.
'Group' אינו מותר בהקשר זה; נדרש מזהה.
An error occurred processing a web or script resource request. The resource identifier failed to decrypt.
אירעה שגיאה בעת עיבוד בקשת משאב באינטרנט או של script. מזהה המשאב נכשל בפענוח.
'Handles' in modules must specify a 'WithEvents' variable qualified with a single identifier.
רכיב 'Handles' במודולים חייב לציין משתנה 'WithEvents' המזוהה באמצעות מזהה יחיד.
Required object identifier (OID) cannot be found.
אין אפשרות לאתר את מזהה האובייקט (OID) שנדרש.
Float, color or vector identifier expected.
יש להכניס מספר ממשי, צבע או מזהה וקטור.
You can then embed the Digimarc ID in your images, along with information such as the copyright year or a restricted-use identifier.
לאחר מכן ניתן להטמיע את פרטי הזיהוי של Digimarc בתמונות, יחד עם פרטים, כגון שנת זכויות יוצרים או מזהה שימוש מוגבל.
Configure the XML identifier that indicates this installation to its trading partners
קבע את התצורה של מזהה XML שמציין התקנה זו לשותפים המסחריים שלה
Number of digits used to represent a tracking token identifier.
מספר הספרות המשמש לייצוג מזהה של אסימון מעקב.
Unique action identifier in XML documents (alpha-numeric only)
מזהה פעולה ייחודי במסמכי XML (אלפא-נומרי בלבד)
Provides an application-defined identifier that the receiving application can use to sort messages.
מספק מזהה המוגדר על-ידי יישום בו יכול היישום המקבל להשתמש כדי למיין הודעות.
Indicates the MSMQ-generated identifier of the message.
מציין את מזהה ההודעה שהפיק MSMQ.
Unable to obtain the transaction identifier.
לא ניתן להשיג את מזהה הטרנזקציה.
An identifier was expected after the dot (.) operator.
נדרש מזהה לאחר אופרטור נקודה (.).
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 259. מדויק: 259. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo