הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ignore" לעברית

ראה גם: just ignore can't ignore
חפש את ignore ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

The template file normal.pub is either corrupted or cannot be opened. You can ignore to proceed.
קובץ התבנית normal.pub פגום או שאין אפשרות לפתוח אותו. באפשרותך להתעלם כדי להמשיך.
Macintosh users can ignore this step because all database connections use the application server.
משתמשי Macintosh יכולים להתעלם מצעד זה מפני שכל החיבורים למסדי נתונים משתמשים בשרת היישומים.
Indicates whether this script reference should ignore the ScriptManager.ScriptPath property.
מציין אם הפניה זו לקובץ Script צריכה להתעלם מהמאפיין ScriptManager.ScriptPath.
MSBUILD: error MSB1035: Specify the project extensions to ignore.
MSBUILD: error MSB1035: ציין את סיומות הפרויקט שמהן יש להתעלם.
Failed to validate autodiscover CNAME record in DNS. If your mailbox isn't in Office 365, you can ignore this warning.
אימות רשומת CNAME של גילוי אוטומטי ב - DNS נכשל. אם תיבת הדואר שלך אינה ב - Office 365, ניתן להתעלם מאזהרה זו.
Click Skip to ignore the missing files.
לחצו על 'דלג' כדי להתעלם מהקבצים החסרים.
I cannot ignore the verdict of my Council.
אינני יכולה להתעלם מחריצת הדין של המועצה שלי -.
I cannot ignore my duties just because one man...
אני לא יכול להתעלם החובות שלי רק בגלל אדם אחד...
Master Hiroshi, you cannot ignore three witnesses.
מאסטר הירושי, אתה לא יכול להתעלם שלושה עדים.
Do you want to ignore this error message and continue exporting this form?
האם ברצונך להתעלם מהודעת שגיאה זו ולהמשיך לייצא טופס זה?
Information about whether to ignore inactive marketing list members during propagation/execution.
מידע המציין אם להתעלם מחברים לא פעילים ברשימות שיווק במהלך הפצה/ביצוע.
The task is set to ignore resource calendars for scheduling.
הפעילות מוגדרת להתעלם מלוחות תאריכים של משאב לצורך תזמון.
Do you want to ignore unmapped fields?
האם ברצונך להתעלם משדות לא ממופים?
Why? Because we cannot ignore the metaphorical meaning of words either.
למה? כי אנחנו לא יכולים להתעלם גם מהמשמעות המטאפורית של מילים.
Select this option to ignore the embedded preview.
בחר באפשרות זו כדי להתעלם מהתצוגה המקדימה המוטבעת.
If settings overlap, InDesign tries to synchronize the settings, or to ignore the driver's settings.
אם ההגדרות חופפות, InDesign ינסה לסנכרן את ההגדרות או להתעלם מהגדרות מנהל המדפסת.
Use the'force unsafe operations' option to ignore this.
השתמש באפשרות 'כפה פעולות לא בטוחות' על מנת להתעלם מזה
Do you want to ignore these errors and save?
האם ברצונך להתעלם משגיאות אלה ולבצע שמירה?
This row has been deleted. If you choose to ignore the conflict, Microsoft SQL Server will try to reinsert the deleted row, using data from the other server.
שורה זו נמחקה. אם תבחר להתעלם מההתנגשות, Microsoft SQL Server ינסה להוסיף מחדש את השורה שנמחקה תוך שימוש בנתונים מהשרת האחר.
But we cannot ignore this corruption anymore.
אבל כבר איננו יכולים להתעלם מהשחיתות הזו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2898. מדויק: 2898. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo