הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in a case" לעברית

חפש את in a case ב: מילים נרדפות
במקרה
בתיק
בתוך תיבה
בנרתיק
What can we do in a case like Chandler's?
מה אנחנו יכולים לעשות במקרה כמו של צ'נדלר?
They give you so much leverage in a case like this.
הם נותנים לך תנופה כל-כך גדולה במקרה כזה.
Prove yourself in a case against me.
להוכיח את עצמך בתיק נגדי?.
Sometimes a fresh set of eyes can make a big difference in a case.
לפעמים זוג עיניים חדשות מחוללות שינוי גדול בתיק.
Social services should get involved in a case like this.
עבור שירותי הרווחה שאמורים להתערב במקרה שכזה?.
The military authorities take charge in a case like this.
רשויות הצבא תופסות פיקוד במקרה כזה.
I want you to not get emotionally involved in a case.
אני רוצה שלא לקבל מעורב רגשית במקרה.
And you were involved in a case I was working on.
ואתה היית מעורב במקרה עבדתי על.
You are a key witness in a case I'm investigating.
אתה עד מפתח בתיק שאני חוקרת.
And what exactly piqued your interest in a case two years old and almost 4,000 miles away?
ומה בדיוק עורר את ההתעניינות שלך במקרה בן שנתיים וכמעט 4,000 קילומטרים משם?
Looks like this gun was used before in a case we've handled.
נראה שהנשק שימש בתיק אחר שחקרנו בעבר.
She's testifying today in a case from her time in New York with Mobile Psych.
היא העידה היום במקרה מזמנה בניו יורק עם סלולרי בניחוש חוקר.
But except in a case of extreme emergency, You know, I want to be given the opportunity to accept or-
אבל למעט במקרה חירום קיצוניים, אתה יודע, אני רוצה להיות נתון ההזדמנות לקבל או
Your ex husband is involved in a case that's become entangled in one of our operations.
בעלה לשעבר שלך הוא מעורב במקרה כי הוא מסתבך בשקיות באחד המבצעים שלנו.
As I said, what do we do in a case like this?
כמו שאמרתי מה אנחנו עושים במקרה כזה?
Has Joe Templeton or Hank Ludlow been involved in a case like this before?
ג"ו טמפלטון או האנק לדלו היו מעורבים במקרה כזה?
Diminished capacity is usually what the defense argues for in a case like this.
יכולת הפנמה היא בדרך כלל מה שההגנה טוענת ל במקרה כזה.
He's a person of interest in a case down there involving blackmail and extortion.
הוא בן אדם של עניין במקרה שם למטה מעורב סחיטה ובעושק.
There is a temptation, Martin, for any barrister in a case like this
יש פיתוי, מרטין, לכל עורך דין במקרה כזה
But you could be a very important witness in a case I'm trying.
אבל אתה עשוי להיות עד חשוב מאוד בתיק שאני לוקחת למשפט.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 174. מדויק: 174. זמן שחלף: 249 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo