הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in a nutshell" לעברית

חפש את in a nutshell ב: מילים נרדפות
בקיצור
בקצרה
על קצה המזלג
בקליפת אגוז
על קצה מזלג
בתוך קליפת אגוז
על רגל אחת
בבועת משוגעים
בקצור
ולהחשיב
And the evidence against Ashford again, in a nutshell, is...?
והראיות נגד אשפורד, בקיצור, הן...?
So in a nutshell, that's the challenge that we all face today at this interesting point in history.
אז בקיצור, זהו האתגר שכולנו מתמודדים עמו כיום בנקודה ההיסטורית המעניינת הזו.
Here's life with kids in a nutshell.
הנה חיים עם ילדים, בקצרה.
And that, in a nutshell, is what I call the Meyer Doctrine.
בקצרה, אני קוראת לזה הדוקטרינה של מאייר.
That is your problem in a nutshell.
זאת הבעיה שלך, על קצה המזלג
My childhood in a nutshell, ladies and gentlemen.
הילדות שלי על קצה המזלג, גבירותיי ורבותיי.
Which, in a nutshell, means?
איזה, על קצה המזלג, אומר?
That's pretty much me in a nutshell.
זה פחות או יותר לי על קצה המזלג.
A cup of green tea and a movie is us in a nutshell.
כוס תה ירוק וסרט, זה אנחנו על קצה המזלג.
The ruination of Pagford, Mo, in a nutshell.
החורבן של פגפורד, מו, על קצה המזלג.
That's my life, in a nutshell.
אלו הם חיי על קצה המזלג.
This car sums up my life and my career in a nutshell.
המכונית הזאת מסכמת את חיי ואת הקריירה שלי על קצה המזלג.
That's it in a nutshell.
זה רק על קצה המזלג -.
You just more or less said so in a nutshell yourself.
פחות או יותר, אמרת את זה בעצמך על קצה המזלג...
So, in a nutshell, Hugo Strange is making monsters out of dead people in his spare time, and he had Karen Jennings killed by Victor Fries, who's been dead for three months.
אז, על קצה המזלג, הוגו מוזר עושה מפלצות מתוך אנשים מתים בזמנו הפנוי, והוא היה קארן ג'נינגס נהרג על ידי פרייז ויקטור, מי מת כבר שלושה חודשים.
I think that actually more or less sums it up in a nutshell.
פחות או יותר מסכם את זה בקצרה
And that, in a nutshell, is why I'm not putting the moves on you.
וזו סיבה, על קצה המזלג, שבגללה אני לא מפעיל עליך את מהלכיי.
There's a whole bunch of fancy lawyer talk, but in a nutshell it invalidates any contract, lien, or interest you have on Southfork.
יש הרבה דיבורי עורכי דין בפנים, אבל בקיצור, זה מבטל כל חוזה, זכות, או חלק שיש לך בסאות'פורק.
And it's kind of a long story, but in a nutshell, they don't like me and they pick on me.
זה סיפור קצת ארוך, אבל בקיצור הם לא אוהבים אותי והם נטפלים אליי.
In a nutshell, you can think of physics as follows.
בקיצור, אפשר לחשוב על הפיזיקה כך:
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 159. מדויק: 159. זמן שחלף: 443 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo