הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in depth" לעברית

חפש את in depth ב: מילים נרדפות
לעומק
בעומק

הצעות

Pascal explored in depth our human dilemmas of evil, suffering and death.
פסקל חקר לעומק את הדילמות האנושיות שלנו של רוע, סבל ומוות.
Can I talk to you in depth about weather patterns?
אני יכולה לדבר איתך לעומק על דפוסי מזג אוויר?
Differences in depth, temperature, sunlight and currents pose particular challenges.
הבדלים בעומק, טמפרטורה אור שמש, וזרמים מציבים אתגרים מיוחדים.
how are we going, like, in depth or are we going like in general, like I'm currently an infrastructure analyst, you know,
איך אנחנו הולכים, כמו, בעומק או שאנחנו הולכים כמו באופן כללי, כמו שאני כרגע אנליסט תשתיות, אתה יודע,
That was before I talked in depth with Ms Summers and her associates.
זה היה לפני ששוחחתי לעומק עם גב' סאמרס והעמיתים שלה.
I must go home at once and discuss his problems in depth.
אני חייב ללכת הביתה מיד ולדון בבעיות שלו לעומק.
You can't do it in depth.
אתה לא יכול לעשות את זה לעומק.
Perhaps after dinner we can go for a drive and talk about it in depth.
אולי אחרי ארוחת הערב אנחנו יכולים ללכת לטיול ולדבר על זה לעומק.
Not quite, though I have studied the Egyptians in depth.
לא ממש, אבל למדתי את ההיסטוריה המצרית לעומק.
Went to places where scientists could help me understand parts of the issue that I didn't really understand in depth.
הלכתי למקומות שבהם מדענים יכלו לעזור לי להבין חלקים מהנושא שלא באמת הבנתי לעומק.
Seeing as how I like to know my boys in depth:
תראה איך אני אוהב לבחון את הבחורים שלי לעומק:
The holes run about three feet apart and measure six to seven feet in depth, and number in the thousands.
חורים לרוץ במרחק כמטר זה מזה ולמדוד שש עד שבע רגל לעומק, ומספר באלפים.
No, no, no, but I did read it in depth.
לא, לא, לא, אבל כן קראתי אותו לעומק
I didn't really understand in depth.
שלא באמת הבנתי לעומק
And we must analyse it in depth.
עלינו לנתח אותה לעומק
The ocean is by no means uniform. Differences in depth, temperature, sunlight and currents pose particular challenges.
האוקיינוס אינו אחיד בשום אופן, הבדלים בעומק, טמפרטורה אור שמש, וזרמים
In depth, with warmth... and sincerity.
לעומק, עם חום...
I'm with "In Depth".
אני מרשת "לעומק".
And then either Monsanto misreported the results to the FDA or the FDA didn't bother to look in depth at Monsanto's own studies.
או שמונסנטו העבירו דוחות שגוּיִים/מזוּיָפים לאֶף די אֶיי, או שהאֶף די אֶיי לא טרח להסתכל לעומק על המחקרים של מונסנטו עצמה.
Support for optional cable management arm (CMA) except on racks less than 1m in depth including Dell 4200 & 2400 racks
תמיכה בזרוע אופציונלית לניהול כבלים (CMA) למעט בארונות תקשורת עם עומק של פחות ממטר, כולל ארונות התקשורת מדגמי 4200 ו -2400 של Dell
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 38. מדויק: 38. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo