הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in its entirety" לעברית

חפש את in its entirety ב: מילים נרדפות
בשלמותו
במלואו
התרח הז קן
You will help me reconstruct the memory in its entirety.
את תעזרי לי לבנות מחדש את הזיכרון בשלמותו.
And, if you listen to the tape in its entirety...
ובנוסף, אם תקשיב לקלטת בשלמותו...
The server was too busy to complete your data change you were attempting to make was not completed, in its entirety. Please try again.
השרת היה עמוס מכדי להשלים את הפעולה שלך. השינוי שניסית לבצע בנתונים לא הושלם במלואו. נא נסה שנית.
This Labor Remittance Schedule ("Schedule") is subject to the terms and conditions of the Dell Online Self Dispatch Program Agreement ("Agreement"), which is incorporated by reference herein in its entirety, as well as the provisions below.
לוח זמנים זה לתשלומי עבודה ("לוח זמנים") כפוף לתנאים ולהתניות של ההסכם לתוכנית משלוח עצמי מקוון של Dell ("הסכם"), המשולב במסמך זה במלואו, וכן לתנאים המצוינים להלן.
It's just a wondrous sight to see our planet in its entirety.
זה רק מראה מופלא כדי לראות את כוכב הלכת שלנו בשלמותו.
And do you pledge the spoils of battle in its entirety to His Holy Mother Church?
ואתה מבטיח את שלל הקרב בשלמותו לכנסיית אמו הקדושה?
As long as the fort is taken quickly and in its entirety, everything should be fine.
עוד המבצר נלקח במהירות בשלמותו, הכל אמור להיות בסדר.
This Service is provided pursuant to Customer's separate signed master services agreement with Dell or, in the absence of such agreement, Dell's standard Customer Master Services Agreement ("CMSA"), which can be/ServiceContracts and incorporated by reference in its entirety herein.
שירות זה מסופק בכפוף להסכם אב לשירותים נפרד שעליו חתם הלקוח עם Dell ובהיעדר הסכם כזה, הסכם האב לשירותים הסטנדרטי עבור לקוחות של Dell ("CMSA"), אשר מופיע בכתובת והוא נכלל כאן בשלמותו.
"we will throw the book in its entirety at you if you do this."
"נוכל לזרוק את הספר בשלמותו בך אם אתה עושה את זה"
You will leave me that way until tomorrow, at which point you will transfuse all my blood, in its entirety, back into my body.
לא ישאירו לי שהדרך עד מחר, בשלב שבי תוכל לערות את כל הדם שלי, בשלמותו, בחזרה לתוך הגוף שלי.
If you did not complete the application form in its entirety you may choose to do so now, or return to the Payment Method page to select an alternate form of payment.
אם לא מילאת את טופס הבקשה בשלמותו, באפשרותך לבחור לעשות זאת כעת, או לחזור לדף 'שיטת תשלום' כדי לבחור צורת תשלום אחרת.
The outline is too long to read in its entirety.
המיתאר ארוך מכדי להיקרא בשלמותו.
You have to remember that song in its entirety!
עליכם לזכור את השיר בשלמותו
I haven't read your book in its entirety.
לא קראתי את הספר שלך במלואו
in its entirety, got it?
בשלמותו, יש את זה?
"will receive the collection in its entirety."
"יקבל את האוסף בשלמותו"
You will eat the snack in its entirety.
תוכל לאכול את החטיף בשלמותו.
The contents of the house are to be sold to settle the estate's accounts... and the remainder is left in its entirety to Alfred J. Pennyworth.
תכולת הבית תימכר, כדי לפרוע את חובות הבית וכל הנותר יעבור בשלמותו.'לידי אלפרד ג'יי פניוורת
We rehearsed this stunt, you know, in its entirety, from flipping this gimbal rig all the way over.
עשינו חזרות על הפעלול הזה בשלמותו, החל מהיפוך מלא של מתקן הגימבל הזה.
You are going to listen to every single call in its entirety.
אתם הולכים להקשיב לכל שיחה ושיחה במלואה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 60. מדויק: 60. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo