הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in order to" לעברית

חפש את in order to ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

You must install Microsoft Word in order to use this utility.
עליך להתקין את Microsoft Word כדי להשתמש בכלי שירות זה.
You must accept the Microsoft Software License Terms in order to continue the installation.
עליך לקבל את תנאי רישיון התוכנה של Microsoft כדי להמשיך בהתקנה.
"Well, in order to reproduce."
"ובכן, על מנת להתרבות"
The Windows Installer service is hung and requires a reboot in order to continue.
שירות Windows Installer תקוע ודורש אתחול מחדש כדי להמשיך.
Please install the latest version of Microsoft Office in order to load your colleague suggestions.
נא התקן את הגירסה המעודכנת של Microsoft Office כדי לטעון את הצעות העמיתים שלך.
Must set MappingsOverridden to true in order to change mappings for managed property.
יש להגדיר את MappingsOverridden ל - True כדי לשנות מיפויים עבור מאפיין מנוהל.
Users of Microsoft Dynamics CRM for Outlook must upgrade to the most current version in order to take data offline.
משתמשי Microsoft Dynamics CRM for Outlook חייבים לשדרג לגירסה העדכנית ביותר כדי להעביר נתונים למצב לא מקוון.
You must have Extended Validation status in order to submit apps that use the documentsLibrary capability.
נדרש לך מצב אימות מורחב כדי לשלוח אפליקציות שמשתמשות ביכולת documentsLibrary.
Admin SVC must be running in order to create deployment timer job.
Admin SVC חייב לפעול כדי ליצור משימת שעון עצר של פריסה.
Can't make data connection via this web server. Install the Microsoft SharePoint Server Extensions in order to use data access pages with the remote provider feature.
לא ניתן ליצור חיבור נתונים דרך שרת אינטרנט זה. התקן את Microsoft SharePoint Server Extensions כדי להשתמש בדפי גישה לנתונים בעזרת תכונת ספק מרוחק.
Determines how often (in seconds) the Windows Forms control will poll the Web server in order to retrieve real time data.
קובע את התדירות (בשניות) שבה פקד Windows Forms יתשאל את שרת האינטרנט כדי לאחזר נתונים בזמן אמת.
This computer must have at least Windows 2000 SP4 and the user must have administrator privileges in order to install [ProductShortName].
כדי להתקין את [ProductShortName], במחשב זה נדרש Windows 2000 SP4 לפחות והמשתמש חייב להיות בעל הרשאות של מנהל מערכת.
Calendar has to be loaded in order to move jobs.
יש לטעון לוח שנה כדי להעביר משימות.
Please check with Microsoft to see if there is a service pack that you should apply to Visual Studio or Office in order to get support for the version of SQL Server to which you are connected.
נא פנה ל - Microsoft כדי לבדוק אם קיימת ערכת Service Pack שעליך להחיל על Visual Studio או Office כדי לקבל תמיכה עבור גירסת SQL Server שאליה אתה מחובר.
Close this program, launch Word or Excel, accept the Microsoft Software Licensing Terms, and return to the Office To-Go Device Manager in order to proceed.
סגור תוכנית זו, הפעל את Word או את Excel, קבל את תנאי רשיון התוכנה של Microsoft וחזור אל 'מנהל ההתקנים של Office לדרך' כדי להמשיך.
Select a calendar in order to see its preview:
בחר לוח תאריכים כדי לראות אותו בתצוגה מקדימה:
Additional information is needed in order to use this service.
נדרש מידע נוסף כדי להשתמש בשירות זה.
You must provide a valid folder name in order to begin an export.
עליך לספק שם תיקיה חוקי כדי להתחיל בייצוא.
The template does not have any promoted fields. Fields must be promoted in order to be used on SkyDrive Pro InfoPath Forms tool views.
תבנית זו אינה כוללת שדות שקודמו. יש לקדם את השדות כדי שתהיה אפשרות להשתמש בהם בתצוגות של כלי הטפסים של SkyDrive Pro InfoPath.
eDiscovery sets still held, release all holds or close case in order to delete.
ערכות הגילוי האלקטרוני עדיין נמצאות בהחזקה, שחרר את כל ההחזקות או סגור את האירוע כדי למחוק.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4995. מדויק: 4995. זמן שחלף: 218 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo